Tổng Bí thư gặp mặt các Bí thư Chi bộ xuất sắc Khối doanh nghiệp Trung ương

Chiều 13/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật 60 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Đây là những bông hoa đẹp nhất được bình chọn trong tổng số hơn 5.800 Bí thư Chi bộ toàn Khối doanh nghiệp Trung ương, là những hạt nhân lãnh đạo đơn vị nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực, tâm huyết với công tác Đảng, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đảng viên và quần chúng trong đơn vị, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 60 Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Theo báo cáo, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương hiện có 35 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 1100 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 5.800 chi bộ và gần 80.000 đảng viên hoạt động ở khắp mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài. Trong 35 Đảng bộ trực thuộc Khối có 33 Đảng bộ trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước, nắm giữ hơn 80% tổng nguồn vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước, hàng năm đóng góp gần 40% tổng thu ngân sách quốc gia và xấp xỉ 30% GDP của cả nước.

Các doanh nghiệp trong Khối là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết thị trường, ổn định giá cả, đảm bảo các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho 1,3 triệu lao động. Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 11 ngàn tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa XI về tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, trong các năm từ 2011-2014, Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên.

Đến nay có 5/10 công ty mẹ tập đoàn và 14/90 công ty con đã cổ phần hóa xong; đã giải thể, phá sản 27/48 doanh nghiệp, thoái vốn 119/534 doanh nghiệp, thu về 4311 tỷ đồng. 9 tháng năm 2014, tổng doanh thu của 26 tập đoàn, tổng công ty, đơn vị đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 91.600 tỷ đồng, ước cả năm đạt hơn 122.000 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt gần 194.000 tỷ đồng.

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân, nơi trực tiếp cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác đội ngũ Bí thư Chi bộ, từng bước đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo động lực để Bí thư Chi bộ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sáng kiến của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần đầu tiên tổ chức Hội nghị tuyên dương các Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong doanh nghiệp, đây là dịp để Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối tôn vinh, động viên các đồng chí Bí thư Chi bộ trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, tích cực đóng góp trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng; đồng thời cũng là dịp để các đồng chí Bí thư Chi bộ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, để tổng kết rút kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác Đảng trong doanh nghiệp.

Trong tình hình hiện nay, sinh hoạt Đảng tại các chi bộ đứng trước những yêu cầu đổi mới, đây là dịp để chúng ta hiểu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những băn khoăn, trăn trở, kiến nghị, đề xuất, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đảng trong khối sản xuất kinh doanh, nhất là trong các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước.

Toàn cảnh cuộc gặp. Ảnh: TTXVN


Nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các đồng chí Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu được về dự Hội nghị tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, thời gian qua công tác xây dựng Đảng trong Khối các doanh nghiệp Trung ương đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ, đặc biệt là việc quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đồng chí Bí thư Chi bộ đã làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Nhiều đồng chí trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, rèn luyện bản thân, luôn gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết tại đơn vị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ chính trị rất cao, điều kiện kinh tế - xã hội bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn rất nhiều khó khăn, công tác xây dựng Đảng cũng đứng trước những yêu cầu mới. Tổng Bí thư mong các đồng chí Bí thư Chi bộ không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới còn rất nặng nề, cần tiếp tục cố gắng, học tập nâng cao trình độ, tiếp tục vươn lên đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công tác chuyên môn, cũng như công tác xây dựng Đảng.

Trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh, phải tập trung thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, cần cố gắng để nâng cao vị thế, uy tín của doanh nghiệp Nhà nước.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ: Chúng ta phải hiểu sâu sắc, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, không có kinh tế phát triển đi lên thì đất nước làm sao giàu mạnh được. Nhưng ai làm cho kinh tế phát triển đi lên - đó là con người có trình độ, phẩm chất, năng lực, vì nhân dân phục vụ, tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bởi vậy, Đảng phải đào tạo con người, sắp xếp, bố trí cán bộ cho tốt để bảo đảm thực hiện cho được nhiệm vụ chính trị. Trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, tất cả các cấp phải làm, nhưng chi bộ là tế bào quan trọng, nơi nối liền Đảng với quần chúng. Trong tế bào ấy, Bí thư phải là hạt nhân, là trung tâm đoàn kết. Nơi nào đồng chí Bí thư lăn lộn với công việc, tâm huyết ngày đêm, nâng cao trình độ, thì nơi đó có chi bộ tốt, Bí thư là hạt nhân đoàn kết đảng viên và quần chúng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải nhận thức đầy đủ vai trò công tác xây dựng Đảng nói chung, vai trò, vị trí của chi bộ và Bí thư Chi bộ, phải quan tâm hơn nữa, coi trọng hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư nhắc nhở, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết cần hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, nắm vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhớ điều lệ Đảng, các quy định của Đảng từ Trung ương đến Đảng ủy Khối... Để làm tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ lợi ích quốc gia dân tộc, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, trong đó các Bí thư Chi bộ là những hạt nhân nòng cốt, như Bác Hồ kính yêu đã từng nói: Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do mọi đảng viên đều tốt. Trong các đảng viên thì Bí thư Chi bộ đóng vai trò hạt nhân hết sức quan trọng.


Nguyễn Sự

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản