Tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở Cần Thơ

Mục tiêu đến năm 2020, thành phố Cần Thơ hoàn tất sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn nhân sự gắn với cơ cấu lại, giảm chi thường xuyên, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Đó là nội dung chính tại hội nghị "Triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính công", do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 30/11.

Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Đối với cơ quan hành chính cấp thành phố, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22 cơ quan, tổ chức hành chính theo hướng giảm 42 đầu mối bên trong (giảm 3 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp thành phố và 3 phòng thuộc chi cục).

Cụ thể: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ giảm 1 đầu mối. Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, Ban Dân tộc giảm 2 đầu mối.

Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ giảm 3 đầu mối. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế giảm 5 đầu mối.

Đối với hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; thí điểm Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ tại 2 huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công, ở quy mô cấp thành phố, giảm 37 đơn vị, 22 trạm và liên trạm, 3 phòng thuộc Trung tâm; quy mô cấp huyện, giảm 61 đơn vị và 62 điểm trường.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ,Võ Thành Thống cho biết: Việc tinh gọn bộ máy giúp cắt giảm những bộ phận, đơn vị có chức năng tương tự, sử dụng tối đa nguồn nhân lực, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước một cách lãng phí.

Đồng thời, chính sách tiền lương sẽ được cải thiện trên tinh thần nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho công nhân viên chức. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tinh giảm cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh thiệt thòi, bức xúc cho người lao động.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện không nên thực hiện việc sáp nhập, ghép các đơn vị một cách cơ học, mà cần thấu tình đạt lý. Trong lĩnh vực giáo dục lại càng cần thận trọng.

Đơn cử như việc sáp nhập Cao đẳng Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, với lý do hai cơ sở đào tạo này có nhiều ngành giống nhau cũng cần được nghiên cứu, cân nhắc kỹ hơn, đảm bảo quyền lợi tối đa cho nhà trường, giảng viên, học viên và địa phương.

Hoàng Ánh Tuyết (TTXVN)
Cần Thơ không đồng ý cho Bến xe 91B gia hạn di dời lần thứ 4
Cần Thơ không đồng ý cho Bến xe 91B gia hạn di dời lần thứ 4

Sau 3 lần xin gia hạn thời gian di dời Bến xe 91B về Bến xe Nam Cần Thơ, Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ lại xin gia hạn lần thứ 4 khi sắp đến thời hạn cuối (31/12/2018). Tuy nhiên, lần này UBND thành phố Cần Thơ đã không đồng ý cho bến xe này tiếp tục gia hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN