Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ Tư, ngày 7/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười một tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Buổi sáng

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. 

i) Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: 

+ Đối với danh sách bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 452 đại biểu tán thành (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội); 

+ Đối với danh sách bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.79% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 455 đại biểu tán thành (bằng 94.79% tổng số đại biểu Quốc hội). 

ii) Quốc hội tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: 

+ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV Bùi Văn Cường: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 13 phiếu không đồng ý (bằng 2.71% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV Vũ Hải Hà: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 459 phiếu đồng ý (bằng 95.63% tổng số đại biểu Quốc hội); 16 phiếu không đồng ý (bằng 3.33% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV Lê Quang Huy: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 472 phiếu đồng ý (bằng 98.33% tổng số đại biểu Quốc hội); 3 phiếu không đồng ý (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV Nguyễn Đắc Vinh: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 13 phiếu không đồng ý (bằng 2.71% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 Trần Sỹ Thanh: có 475 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; 454 phiếu đồng ý (bằng 94.58% tổng số đại biểu Quốc hội); 21 phiếu không đồng ý (bằng 4.38% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Tại phiên họp, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: 

i) Đối với Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội khóa XIV: có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.46% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 463 đại biểu tán thành (bằng 96.46% tổng số đại biểu Quốc hội).

ii) Đối với Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV: có 465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

iii) Đối với Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021: có 462 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 462 đại biểu tán thành (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã nghe các Tờ trình sau: i) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; ii) Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; iii) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung các tờ trình nêu trên.

Buổi chiều

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:

i) Đối với Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ:

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: có 476 phiếu hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số đại biểu Quốc hội); 8 phiếu không đồng ý (bằng 1,67% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 461 phiếu đồng ý (bằng 96.04% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95.42% tổng số đại biểu Quốc hội); 9 phiếu không đồng ý (bằng 1.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 465 phiếu đồng ý (bằng 96.88% tổng số đại biểu Quốc hội); 2 phiếu không đồng ý (bằng 0.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 454 phiếu đồng ý (bằng 94.58% tổng số đại biểu Quốc hội); 13 phiếu không đồng ý (bằng 2.71% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 464 phiếu đồng ý (bằng 96.67% tổng số đại biểu Quốc hội); 3 phiếu không đồng ý (bằng 0.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 463 phiếu đồng ý (bằng 96.46% tổng số đại biểu Quốc hội); 4 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.46% tổng số đại biểu Quốc hội); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95.42% tổng số đại biểu Quốc hội); 9 phiếu không đồng ý (bằng 1.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 461 phiếu đồng ý (bằng 96.04% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 457 phiếu đồng ý (bằng 95.21% tổng số đại biểu Quốc hội); 10 phiếu không đồng ý (bằng 2.08% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 458 phiếu đồng ý (bằng 95.42% tổng số đại biểu Quốc hội); 9 phiếu không đồng ý (bằng 1.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 461 phiếu đồng ý (bằng 96.04% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

ii) Đối với một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia:

+ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng: có 476 phiếu hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số đại biểu Quốc hội); 8 phiếu không đồng ý (bằng 1.66% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh: có 473 phiếu hợp lệ, 3 phiếu không hợp lệ; 468 phiếu đồng ý (bằng 97.50% tổng số đại biểu Quốc hội); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phạm Minh Chính: có 476 phiếu hợp lệ; 472 phiếu đồng ý (bằng 98.33% tổng số đại biểu Quốc hội); 4 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Ngô Xuân Lịch: có 476 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97.91% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Uông Chu Lưu: có 476 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97.91% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phùng Quốc Hiển: có 476 phiếu hợp lệ; 472 phiếu đồng ý (bằng 98.33% tổng số đại biểu Quốc hội); 4 phiếu không đồng ý (bằng 0.83% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Văn Túy: có 476 phiếu hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97.91% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc: có 476 phiếu hợp lệ; 471 phiếu đồng ý (bằng 98.13% tổng số đại biểu Quốc hội); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Vĩnh Tân: có 476 phiếu hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99.17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Quốc Phong: có 476 phiếu hợp lệ; 476 phiếu đồng ý (bằng 99.17% tổng số đại biểu Quốc hội).

iii) Về một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh: 

+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Nguyễn Thị Kim Ngân: có 474 phiếu hợp lệ, 2 phiếu không hợp lệ; 469 phiếu đồng ý (bằng 97.71% tổng số đại biểu Quốc hội); 5 phiếu không đồng ý (bằng 1.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ngô Xuân Lịch: có 468  phiếu hợp lệ, 8 phiếu không hợp lệ; 462 phiếu đồng ý (bằng 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội); 6 phiếu không đồng ý (bằng 1.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Phạm Bình Minh: có 467 phiếu hợp lệ, 9 phiếu không hợp lệ; 460 phiếu đồng ý (bằng 95.83% tổng số đại biểu Quốc hội); 7 phiếu không đồng ý (bằng 1.46% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiếp đó, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết nêu trên bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: 

i) Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021: có 457 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95.21% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 454 đại biểu tán thành (bằng 94.58% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội); có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.42% tổng số đại biểu Quốc hội).

ii) Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia: có 449 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 446 đại biểu tán thành (bằng 92.92% tổng số đại biểu Quốc hội); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0.42% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

iii) Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh: có 452 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.17% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 449 đại biểu tán thành (bằng 93.54% tổng số đại biểu Quốc hội); có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0.42% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Thứ sáu, ngày 8/4/2021:

Buổi sáng, i) Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; ii) Quốc hội nghe Tờ trình về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này. 

Buổi chiều, i) Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; ii) Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; iii) Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước (nội dung này được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp).

TTXVN/Báo Tin tức
Ngày 8/4, bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Ngày 8/4, bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 8/4, Quốc hội sẽ bế mạc. Sau phiên bế mạc, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp thông báo kết quả kỳ họp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN