Thêm nhiều tỉnh bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt

Ngày 29/6, các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận, Cà Mau, Tuyên Quang, Lai Châu đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử các chức danh HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2016-2021 Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Ngày 29/6, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khoá VII, nhiệm kỳ 2016- 2021. Các ông, bà: Cái Vĩnh Tuấn, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và Nguyễn Thị Ái Vân, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá VII.

Cũng tại kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2016- 2021. Các ông: Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Dung, Đinh Khắc Đính và Nguyễn Văn Phương tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh cũng bầu, kiện toàn đủ các chức danh Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh và Chánh văn phòng UBND tỉnh khoá VII; ủy viên UBND tỉnh gồm 20 thành viên và bầu 21 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Cao cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021 mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, tập thể UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, đó là nâng cao chất lượng nền kinh tế, chất lượng tăng trưởng, gia tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan hành pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư; nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và vật chất của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

* Ngày 29/6, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hai tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trương Quang Hai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiếp tục tái cử chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp cũng bầu ông Ông Đỗ Hữu Quy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Các ông Lương Văn Hải, Nguyễn Đức Hòa tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Các đại biểu thống nhất bầu ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

HĐND tỉnh Bình Thuận đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; thảo luận thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận, thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa X trong năm 2016.

HĐND tỉnh Bình Thuận cũng bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của 4 Ban thuộc HĐND tỉnh gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND; bầu Chánh Văn phòng HĐNĐ tỉnh, các chức danh thuộc UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Ngày 29/6, HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình trao tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Hải vừa tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Kim Há/TTXVN

Tại kỳ họp, ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX; ông Nguyễn Kiên Cường tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX; ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX.

HĐND tỉnh bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa VIII tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX.

Các ông Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân, Thân Đức Hưởng tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa IX; ông Lê Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX .

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã bầu cũng đã bầu 21 ủy viên UBND tỉnh khóa mới.

* Ngày 29/6, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (bên trái) tặng hoa ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh Quang Đán/TTXVN

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư thành phố Tuyên Quang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Triệu Kim Long, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang và bà Phạm Thị Minh Xuân, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Ngọc Thực, ông Nguyễn Đình Quang và ông Nguyễn Hải Anh tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Lê Thị Kim Dung, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp đã bầu Trưởng Ban, Phó Ban các Ban HĐND, Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên UBND tỉnh Tuyên Quang, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ 2016 của HĐND tỉnh Tuyên Quang.

* Ngày 29/6, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp.

Ông Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Vũ Văn Hoàn, sinh năm 1962, quê quán tại xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn Đại học Nông nghiệp. Ông Vũ Văn Hoàn từng công tác tại Phòng Nông nghiệp huyện Phong Thổ, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Phong Thổ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ông: Tống Thanh Hải, Lê Trọng Quảng và Giàng A Tính cũng tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu còn bầu Trưởng, Phó ban các Ban của HĐND tỉnh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản