Các địa phương kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Trong ngày 28/6, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức kỳ họp thứ I - khoá XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021), bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Ngày 28/6, HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Hương Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Tại kỳ họp, với số phiếu tín nhiệm 100%, bà Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII.

Các ông Nguyễn Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Phong được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

HĐND tỉnh cũng bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, với số phiếu tín nhiệm 100%, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII.

Các ông Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII.

HĐND tỉnh khóa XVIII cũng đã bầu 19 ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII; bầu 24 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Cùng ngày 28/6, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI với 64/64 phiếu bầu, đạt 100%.

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XV được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVI với số phiếu bầu 64/64, đạt 100%.

Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (tái đắc cử) và Nguyễn Thanh Mai (nguyên là Ủy viên thường trực HĐND tỉnh khóa XV).

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đều tái đắc cử là các ông Nguyễn Anh Cương, Vương Đức Sáng và Lương Văn Cầu. HĐND tỉnh Hải Dương đã bầu 17 thành viên UBND tỉnh và 25 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 28/6, tại thành phố Thái Nguyên, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo đó, ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII với 98,6% số phiếu bầu; ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII và bà Hà Thị Bích Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm: ông Nhữ Văn Tâm, ông Đoàn Văn Tuấn và ông Trịnh Việt Hùng. Tại kỳ họp, 21 người đã được bầu vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh, 23 người được bầu vào Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Chiều 28/6, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để báo cáo kết quả bầu cử HĐND và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri... Đặc biệt, kỳ họp này đã bầu các chức danh HĐND và chức danh UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV tiếp tục được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVI có ý nghĩa quan trọng nhằm kiện toàn các chức danh HĐND, UBND tỉnh và mong muốn các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn những người xứng vào các chức danh HĐND, UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu 49/50 phiếu, đạt 98%. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với 50/50 phiếu. đạt 100%; ông Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV tiếp tục được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh với 50/50 phiếu, đạt 100%. Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Lê Duy Thành và ông Vũ Chí Giang đều được tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng 28/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ I - khoá XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Ông Dương Văn Trang (sinh năm 1961, quê Quảng Ngãi), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân với 97,5% phiếu bầu. Bà Ayun H’bút được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND với 95% phiếu bầu.

Ông Võ Ngọc Thành (sinh năm 1963, quê Bình Định) được tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh với 93,75% phiếu bầu. Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước là: bà Huỳnh Nữ Thu Hà, ông Nguyễn Đức Hoàng và ông Kpă Thuyên đều tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu lần lượt đạt 92,5%; 93,75% và 96,25%.

Cùng với việc bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI cũng đã dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác phòng chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống tội phạm; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ xem xét để thông qua một số tờ trình quan trọng liên quan tới đầu tư cho giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở
hạ tầng.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản