Nâng chất lượng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Ngày 5/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao Thành ủy Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị tổng kết xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, từ Thành ủy đến cơ sở, đến cán bộ, đảng viên; chú trọng việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đồng thời quan tâm công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Thành ủy Đà Nẵng đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên mới. Quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Đà Nẵng đã phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị đã tạo nên một sự thay đổi tích cực.  

Bà Trương Thị Mai cho rằng, Thành ủy Đà Nẵng cơ bản triển khai và đảm bảo việc kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hay đổi mới phương thức tương đối đồng bộ. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường.

Đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục phân tích mặt mạnh, mặt hạn chế để có giải pháp phù hợp với Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư mong muốn Đà Nẵng tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đóng góp ý kiến trong quá trình chuẩn bị các dự thảo cho đến thời điểm trình ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng luôn nhận thức rõ và coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố; thể hiện cụ thể từ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố đến việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đều đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu. 

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở luôn quán triệt, xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm trọng tâm, tiên quyết, thường xuyên, nhờ đó, từng bước đưa công tác này đi vào chiều sâu và tạo được nhiều chuyển biến khá rõ nét; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng của thành phố. Trong công tác cán bộ, Thành ủy đã ban hành nhiều chủ trương, đề án với nhiều cách làm mới, tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; tập trung nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở và tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước.

Trước những khó khăn của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị chuyên đề, ban hành chỉ thị và kết luận để chỉ đạo, đồng thời phân công từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách, theo dõi, giám sát, đôn đốc các Đảng bộ trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện. Từ năm 2023 đã có sự chuyển biến mạnh mẽ (vượt chỉ tiêu trên 3% theo Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra).

Đặc biệt, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục kiến nghị Trung ương cho Đà Nẵng thực hiện chính thức mô hình này nhằm tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu lực, hiệu quả các cấp chính quyền.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải là tinh hoa của Đảng
Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải là tinh hoa của Đảng

Khi nghe phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Cường, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng Tổng Bí thư đã chỉ rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN