Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đủ phẩm chất, năng lực

Sáng 31/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị chủ trì làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ của Viện Hàn lâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó trưởng Đoàn kiểm tra. Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã nghiên cứu báo cáo, làm việc trực tiếp với 4 cấp ủy trực thuộc và Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm. Các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm và cấp ủy được kiểm tra đã phối hợp tốt với Đoàn Kiểm tra trong quá trình chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu; bố trí đúng thành phần, thời gian và nội dung làm việc.

Đoàn kiểm tra đánh giá, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kịp thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, quy định, quy chế đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Trong 5 năm qua, Viện Hàn lâm không có trường hợp bị kỷ luật, không có cán bộ sai phạm bị kỷ luật về công tác cán bộ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Châu Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra chỉ ra tồn tại, hạn chế của một số cấp ủy thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm trong thực hiện triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các cấp ủy, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến về những tồn tại, hạn chế được Đoàn Kiểm tra chỉ ra. Đoàn kiểm tra đã nêu ra một số đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xem xét một số nội dung như: Chính sách tinh giản biên chế, cơ chế tự chủ đối với các cơ quan nghiên cứu khoa học...

Phát biểu kết luận, thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Viện Hàn lâm cần xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; thực hiện tốt hơn các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế nội bộ về công tác cán bộ. Đồng thời, Đảng ủy Viện Hàn lâm cần chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trong đó, đặc biệt chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó đề xuất, triển khai giải pháp tốt hơn trong giai đoạn tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, việc Đoàn kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị thực hiện kiểm tra đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với Viện Hàn lâm nói riêng, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Việt Nam nói chung. Thời gian tới, Đảng ủy Viện Hàn lâm sẽ từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra nêu ra, góp phần thực hiện tốt hơn công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố 19 quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; trong đó quyết định đối với 7 đồng chí cấp vụ trưởng và tương đương, 12 đồng chí cấp phó vụ trưởng và tương đương. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN