Mùa xuân tràn đầy tự hào và niềm tin với Đảng

Có thể nói năm 2014 là năm có một không hai trong hơn một thập kỷ qua, nhân dân cả nước ta đã phấn đấu cao độ về nhiều mặt để giành thắng lợi cùng một lúc trên cả ba mặt trận là bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng phát triển đất nước và đấu tranh ngoại giao theo sát định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Sang 2015 là một năm đầy ắp các sự kiện trọng đại, tràn đầy niềm tin và hy vọng khi toàn Đảng, toàn dân và toàn thể các lực lượng vũ trang trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng những ngày lễ lớn đầy ý nghĩa trong suốt cả năm: đón chào Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016; tổ chức kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước ta với nhiều nước trên thế giới, nổi bật là kỷ niệm 65 năm nước ta thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga, 20 năm nước ta bình thường hóa quan hệ với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; 20 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức các quốc gia Đông Nam Á (Asean).  

Hầu hết các ngày lễ lớn trong năm 2015 đều gắn liền với việc ra đời và lãnh đạo của Đảng ta đứng đầu là lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh. Người Việt Nam nào cũng đều nhớ: dưới sự chủ trì của Bác Hồ, các tổ chức Đảng ở 3 miền đất nước ta lúc đó đã họp ở Hương Cảng (Trung Quốc) để thống nhất đi đến thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất vào ngày 3/2/1930. Suốt 85 năm từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn lấy Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Khi mới 15 tuổi, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh, một anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa vĩ đại, một danh nhân nổi tiếng trên thế giới, đã lãnh đạo nhân dân ta làm Cách mạng Tháng 8 thành công, đã dựng lên nước Việt Nam độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh ra Nhà nước công -nông đầu tiên ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương lúc bấy giờ. Tiếp đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ suốt 9 năm đánh bại thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ vang dội năm châu, chấn động địa cầu.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.


Ngay sau khi hòa bình được lập lại trên đất nước ta theo Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương chưa được bao lâu, những tên thực dân mới khoác áo đế quốc Mỹ đã thay chân Pháp nhảy vào xâm lược nước ta, âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam để nhằm đô hộ nước ta như thực dân Pháp đã từng làm. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do” và được dẫn dắt bởi lý tưởng Cách mạng xã hội chủ nghĩa, toàn dân ta đã tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: Cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do ở miền Nam và Cách mạng xây dựng chủ nghĩa  xã hội ở miền Bắc để tạo ra sức mạnh và tiềm lực to lớn chi viện sức người, sức của và vũ khí cho miền Nam đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ kéo dài 20 năm, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mà đỉnh cao là chiến thắng 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối để cả nước cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành Đổi mới toàn diện và triệt để mà nội dung cơ bản là thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

* * *

Những ngày lễ trọng đại đánh dấu những mốc son lịch sử chói lọi đã đem đến cho toàn dân và toàn quân ta niềm vui và niềm tự hào to lớn để chúng ta phát huy những kết quả thu được trong năm 2014, tiến lên hoàn thành và hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ của năm 2015 như Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 của Đảng bế mạc ngày 8/1/2015 tại Hà Nội đã chỉ ra nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm 2016. Để làm được những việc đó nhân dân đang trông đợi rất nhiều ở sự lãnh đạo của Đảng; mong muốn được Đảng động viên, quan tâm và chăm sóc nhiều hơn nữa để phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, sự thống nhất quốc gia, tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ nhằm biến nước ta thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Nhân dân mong Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với dân, khắc phục triệt để các nguy cơ, nhất là nguy cơ tụt hậu, chệch hướng, thoái hóa biến chất. Yêu cầu Đảng kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng vì lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm; tăng cường sự thống nhất cao về đường lối, tư tưởng và hành động trên cơ sở các nghị quyết đã đề ra và kết quả của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mong Đảng ta tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao lý tưởng cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, luôn luôn gắn bó với nhân dân, tôn trọng và thực sự lấy dân làm gốc, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, biết lo trước thiên hạ và sẵn sàng hưởng sau thiên hạ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, để lấy lại lòng tin, uy tín và sự quý trọng của dân. Nhân dân mong muốn các đoàn thể nhân dịp này căn cứ vào chức trách của từng đoàn thể mà phát huy mạnh mẽ  hơn nữa sức mạnh to lớn của mình, tránh được bệnh hành chính hóa, phô trương hình thức mà nhân dân không ưa và chính hội viên của các đoàn thể này cũng không đồng tình, ủng hộ.

Nhân dịp sắp kết thúc nhiệm kỳ, mong Quốc hội nghiêm túc đánh giá lại vai trò của cơ quan lập pháp tối cao, cơ quan giám sát và đại diện cho quyền lợi của các tầng lớp nhân dân; Chính phủ kiểm điểm rõ vai trò là cơ quan hành pháp chỉ đạo các cấp chính quyền làm sao giảm bớt được việc gây phiền hà và nhũng nhiễu người dân, có trách nhiệm cao trong việc quản lý chặt chẽ mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội. Nhân dân yêu cầu trong năm quan trọng này, công tác an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được tăng cường hơn để chúng ta không bị động, bất ngờ, luôn sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch trong mọi tình huống và từ bất kỳ đâu tới. Cũng hy vọng rằng sau khi kết thúc nhiệm kỳ, các cấp Đảng bộ ở các nơi nghiêm túc kiểm điểm việc đổi mới phương thức và tác phong lãnh đạo về các mặt để rút ra được những bài học bổ ích cho nhiệm kỳ tới, tạo ra một sự chuyển biến rõ rệt ở tất cả trên 60 tỉnh, thành trước khi toàn Đảng tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm 2016.

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với chủ đề “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới” như Hội nghị Trung ương 10 đã xác định là một quá trình kéo dài hơn một năm, trong đó công việc tổ chức Đại hội phải được tiến hành đồng thời với nhiều công việc khác, không được coi việc này nặng hơn, coi nhẹ việc khác. Đấy là một sự kết hợp rất khoa học, khéo léo và kiên quyết. Trước hết, Đại hội Đảng các cấp phải đề ra được các nghị quyết sát thực với địa phương mình, có tầm nhìn xa rộng và khả thi.

Công việc tổng kết 30 năm đổi mới, nhất là 10 năm gần đây, phải thiết thực, sát đúng, được nhân dân địa phương thừa nhận. Công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phải lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và sự tín nhiệm cao, đủ sức lực và điều kiện đảm đương được các nhiệm vụ. Đại hội Đảng các cấp mà làm tốt các yêu cầu Hội nghị Trung ương đề ra thì điều đó càng tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thắng lợi to lớn. Có thể nói, càng vui mừng, tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong chặng đường dài 85 năm qua bao nhiêu, trong năm mới này nhân dân ta càng trông đợi, hy vọng và đặt niềm tin vào Đảng nhiều bấy nhiêu.

Một khi lòng tin và hy vọng càng cao, nhân dân càng thấy phải đem hết tấm lòng và sức lực của mình ra ủng hộ Đảng, xiết chặt hàng ngũ xung quanh Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng đề ra cho đất nước và cho toàn dân tộc. Xuân Ất Mùi quả thực là một mùa xuân tràn đầy niềm vui, niềm tự hào và niềm tin sâu sắc của nhân dân cả nước đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh trong việc lãnh đạo nhân dân ta tiến lên bảo vệ vững chắc và xây dựng đất nước ta ngày càng vững mạnh, yên vui, hòa bình, ấm no, hạnh phúc, hiên ngang sánh bước cùng với các cường quốc khắp năm châu.   


Hồ Tiến Nghị

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản