Kế thừa, phát huy các giá trị bền vững của Cách mạng tháng Tám

Ngày 1/9, các tỉnh, thành phố trong cả nước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng cho 232 đảng viên và truy tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 01 đảng viên; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân có nhiều thành tích. Ảnh: Quách Lắm - TTXVN


Tại Bình Dương, đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Thủ Dầu Một (sau đó là Sông Bé và nay là Bình Dương) trong suốt chặng đường 70 năm đấu tranh, xây dựng phát triển và bảo vệ thành quả cách mạng…

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong 18 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Tỉnh đã thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh thông qua chính sách thu hút đầu tư; tập trung phát triển các khu công nghiệp, tạo những đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bình Dương cũng là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 2.511 dự án còn hiệu lực với số vốn 21,86 tỷ USD, là một trong 5 tỉnh đã thu hút đầu tư vượt mốc 20 tỷ USD. GDP bình quân 5 năm (2011-2015) tăng 13%. Dự kiến đến cuối năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 95,6 triệu đồng/người.

Thành phố Hải Phòng tự hào về những đóng góp quan trọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố vào thành công của Cách mạng tháng Tám cũng như trong những ngày đầu xây dựng chính quyền Cách mạng.

Ngày nay, Hải Phòng đã trở thành đô thị loại I, trung tâm công nghiệp – dịch vụ, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc. Thành phố đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo và chất lượng tăng trưởng.

Phát huy tinh thần của Cách mạng tháng Tám, Hải Phòng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt lên thách thức.

Đặc biệt, trong tình hình mới thành phố phải có những bước đi đột phá, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư đi liền với cải cách hành chính, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển; trung tâm giao dục​ - đào tạo, y tế và khoa học – công nghệ của vùng duyên hải Bắc bộ; là đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao...

Tại lễ kỷ niệm tổ chức tại địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Nam Việt khẳng định: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta. Kế thừa và phát huy các giá trị bền vững của Cách mạng tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An luôn đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức và đã giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Với tư duy sáng tạo, tỉnh Long An đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, các chương trình trọng điểm mà nghị quyết đại hội trong các giai đoạn đã đề ra.

Kinh tế - xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An tiếp tục vượt qua mọi thách thức để về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Bộ mặt từ thành thị đến nông thôn có nhiều thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Dịp này, tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho các cá nhân, tập thể đã có công lao đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

Tỉnh Cà Mau tổ chức lễ kỷ niệm và công bố Quyết định tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho các cá nhân, gia đình đã có công lao đóng góp trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Ảnh: Kim Há - TTXVN


Theo đó, 158 bà mẹ đã vinh dự được phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", trong đó có 24 bà mẹ còn sống; 4 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, tỉnh Cà Mau đã có hơn 17.000 liệt sỹ, hơn 16.000 thương binh, đặc biệt có 1.942 bà mẹ có chồng, con hy sinh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng’’, có 20 tập thể và 51 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ôn lại chặng đường 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi khẳng định: Tiếp nối truyền thống yêu nước, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kiên Giang đã vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành quả trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng với tốc độ cao hơn mức tăng trưởng trung bình của cả nước, giai đoạn 2011 - 2015 trung bình đạt 10,53%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, văn hóa - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3% (năm 2015); an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang công bố quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 583 đảng viên tròn 30 năm đến 70 năm tuổi đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Trư, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vinh dự là đảng viên đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón khẳng định, kế thừa và phát huy các giá trị bền vững của Cách mạng tháng Tám, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tạo chuyển biến mới trong phát triển công nghiệp; phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng đô thị hóa.

Tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp và thủy sản, tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với trọng tâm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Nguyễn Văn Bá (Sáu Bá), nguyên Trung đoàn phó -Tham mưu trưởng Trung đoàn 3, Quân khu 9 do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tổ chức lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 15 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho 7 tập thể và cá nhân; trao huy hiệu 50, 55, 60, 65, 70 năm tuổi Đảng cho 25 đồng chí.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản