Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại các địa phương

Ủy ban MTTQ Việt Nam tại nhiều địa phương ngày 17/2 đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đại tá Bùi Tuấn Nghĩa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

* Ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Theo dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XIV, Thành phố Hồ Chí Minh được bầu 30 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú tại địa phương là 16 đại biểu; Trung ương giới thiệu 14 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại thành phố tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: Lãnh đạo chủ chốt của thành phố; đại biểu chuyên trách; đại biểu MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; lực lượng vũ trang; cơ quan tư pháp; đại biểu các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa – thể thao – du lịch, giáo dục – đào tạo, y tế, lao động – thương binh và xã hội; viện nghiên cứu, trường đại học; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; tôn giáo và đại biểu tự ứng cử.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí cao với dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% đối với các tiêu chí về số lượng nhân sự dự kiến giới thiệu là 46 đại biểu.

Các đại biểu cũng nhất trí cao với dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để bầu đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó số lượng đại biểu giới thiệu ít nhất là 200 người; ít nhất có 39% người ứng cử là phụ nữ; ít nhất là 10 người tự ứng cử và có trên 16% người ứng cử dưới 35 tuổi.

* Ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Thái Bình được bầu tổng số 9 đại biểu Quốc hội, trong đó 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Tỉnh Thái Bình tổ chức 3 đơn vị bầu cử. Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm 1-2 đại biểu phụ nữ, đại biểu ngoài Đảng 1 đại biểu và đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 1 đại biểu.

Số lượng đại biểu bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 67 đại biểu, dự kiến tổng số người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử từ 135 đến 137 người, trong đó số người tự ứng cử dự kiến từ 9 đến 11 người, số người được giới thiệu ứng cử là 126 người. Thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đảm bảo cơ cấu tỷ lệ quần chúng, nữ giới, tuổi trẻ, tôn giáo.

* Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 17/2, các đại biểu đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, số đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại tỉnh Khánh Hòa có 7 đại biểu, gồm 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Hội nghị thống nhất có 13 người được giới thiệu để ứng cử và 1 người tự ứng cử. Trong đó số đại biểu cư trú là làm việc tại địa phương theo cơ cấu định hướng 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 địa biểu chuyên trách và 1 đại biểu hoạt động trên lĩnh vực giáo dục; đồng thời có cơ cấu kết hợp như: đại biểu là người dân tộc Rag Lai, đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi), đại biểu phụ nữ, đại biểu tái cử.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội nghị nhất trí với số lượng 105 người ứng cử, trong đó có 102 người được giới thiệu và 3 người tự ứng cử để bầu chọn 54 đại biểu. Hội nghị cũng thống nhất việc phân bổ cụ thể số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử tại các cơ quan Đảng, khối các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, các cơ quan đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế…

* Ngày 17/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước họp đánh giá những công việc đã thực hiện và nhiệm vụ trong thời gian tới về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo các văn bản, kế hoạch, lịch trình công tác bầu cử. Đến nay toàn tỉnh Bình Phước đã thành lập 123 Ủy ban bầu cử các cấp; trong đó cấp tỉnh có 1 Ủy ban bầu cử; cấp huyện, thị xã 11 Ủy ban bầu cử và cấp xã, phường, thị trấn 111 Ủy ban bầu cử. Bình Phước cũng thành lập các tiểu ban như: “Giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo”, “Vật chất”, “An ninh chính trị - trật tự án toàn xã hội”, “Tuyên truyền” và “tổ giúp việc cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh nhằm đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 950.880 người, số người từ 18 tuổi trở lên 648.638 người. Dự kiến đến ngày bầu cử toàn tỉnh có 688.564 cử tri. Để hoàn thành tốt công tác bầu cử, ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước yêu cầu, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh liên tục cập nhật thông tin chuẩn bị bầu cử cấp huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn. Qua đó thường xuyên, chỉ đạo nhắc nhở những đơn vị thực hiện chậm hoặc không đúng các bước so với kế hoạch bầu cử như đã đề ra. Riêng đối với công tác in ấn phục vụ bầu cử cần phải chọn nơi in để đảm bảo tính hiệu quả nhất. Kinh phí chi phục vụ bầu cử thực hiện trên tinh thần tiết kiệm nhưng phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ bầu cử được giao.

* Ngày17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XIV, tỉnh Hà Giang được bầu 6 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu 2 đại biểu.

Tính đến 31/12/2015, tỉnh Hà Giang có 806.509 người, do đó số đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 60 đại biểu. Số lượng người ứng cử để Hiệp thương lần thứ nhất không quá 180 người. Thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đảm bảo cơ cấu tỷ lệ quần chúng, nữ giới, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số.

Để hoàn thành tốt công tác bầu cử, tại Hội nghị ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII đơn vị tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, đặc biệt quan trọng của cả nước và của tỉnh Hà Giang. Để đảm bảo đúng thời gian, ông Thào Hồng Sơn yêu cầu các địa phương cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể; căn cứ nguồn nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Luật tổ chức chính quyền địa phương để làm tốt công tác định hướng nhân sự đại biểu HĐND cấp mình, đảm bảo cơ cấu thành phần, đồng thời lựa chọn được những đại biểu có năng lực, trách nhiệm tham gia HĐND các cấp. Trong quá trình triển khai ở các địa phương, có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản