Giải pháp để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống".

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự giao lưu. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu đề dẫn của Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến nhấn mạnh, quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương thức lãnh đạo của Đảng bằng nêu gương, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần đây nhất là Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101 của Ban Bí thư Khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị Khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và nội dung này cũng đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng.

Những mặt trái, mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ, hàng ngày, hàng giờ đến lợi ích cá nhân của mỗi người, trong đó trước hết là sự tha hóa về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống đối với một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là đáng báo động.

Giao lưu trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực thi của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa của Quy định trách nhiệm nêu gương, qua đó góp phần xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới và để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Hồng Vinh cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho cán bộ noi theo về việc thường xuyên nêu cao tinh thần nêu gương.

"Bác nói: Lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục cán bộ và nhân dân, đó là cách tốt nhất để xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng các tổ chức cách mạng và tổ chức các phong trào cách mạng. Chúng ta theo dõi thấy từ đó đến nay, Đảng ta, các đồng chí lãnh đạo cấp cao rất coi trọng việc nêu gương, coi đây là một phương thức lãnh đạo quan trọng", ông Nguyễn Hồng Vinh nhấn mạnh.

Để phát huy tinh thần nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Hồng Vinh cho rằng, Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X nói về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của công tác tư tưởng trong toàn bộ sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đảng, đã nêu rõ: Công tác tư tưởng phải đi trước mở đường. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh cho rằng, cán bộ phải tăng cường nhiều biện pháp hơn nữa, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Ở mỗi cơ quan công sở, theo tôi, nên tổ chức hòm thư góp ý của nhân dân. Khi cấp ủy tổng hợp, lựa chọn, có chi tiết góp ý cụ thể thì tiến hành kiểm tra, giám sát, dựa vào dân để xây dựng Đảng. 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết: Đảng viên trước hết là công dân, do đó phải thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, sau đó nâng tầm lên thực hiện đường lối của Đảng. Đảng viên phải tiên phong, nhất là thực hiện đúng, đủ, tốt quy định của Đảng để rèn luyện phấn đấu.

Thời gian qua, chế tài quy định từng bước hoàn thiện nhưng quan trọng là thực thi thế nào, có nghiêm túc và cụ thể hay không? Tất cả đảng viên sinh hoạt trong chi bộ, nhưng chi bộ có nắm tư tưởng, hành vi của đảng viên hay không? Nắm bắt sinh hoạt của đảng viên có vi phạm hay không? Tất cả đều xuất phát từ chi bộ. Do đó, phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần phê bình và tự phê bình từ chi bộ vì đây chính là hạt nhân trong công tác xây dựng Đảng.

"Để có thể chế và quy định cụ thể, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát của nhân dân. Về các khu phố, các khu dân cư ở địa phương cơ sở, nhân dân người ta biết hết đảng viên đó như thế nào. Chúng ta phải tạo cơ chế để nhân dân có ý kiến chuẩn xác và tiến hành nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát thì tôi tin rằng, chúng ta sẽ thực hiện hiệu quả", Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đỗ Bình (TTXVN)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, do đó để tập hợp được lực lượng, vận động được quần chúng; được quần chúng tin tưởng, sẵn sàng tham gia và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN