Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015)

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam

Gần 70 năm hoạt động cách mạng trên khắp ba miền đất nước theo sự phân công của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có hơn một nửa cuộc đời hoạt động cách mạng của mình gắn bó máu thịt với cách mạng miền Nam, với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm một gia đình ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).


Đối với đồng bào, chiến sĩ miền Nam, với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh thường được gọi bằng những cái tên trìu mến, thân thương: Anh Mười Cúc, Chú Út, Chú Mười Cúc.

Giác ngộ cách mạng từ lúc mới 14 tuổi, 10 năm đấu tranh kiên trung trong địa ngục trần gian Côn Đảo, đồng chí đã biến nhà tù của thực dân, đế quốc xâm lược thành môi trường rèn luyện, thử thách ý chí, lòng dũng cảm của người chiến sĩ cách mạng; thành trường học hết sức đặc biệt để học tập, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng.

Tám lần là người đứng đầu Đảng bộ thành phố, vào những giai đoạn mang tính bước ngoặt của cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh là Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn sau Cách mạng tháng Tám; Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp; Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn những năm đầu kháng chiến chống Mỹ; Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định trong giai đoạn đánh thắng “chiến tranh đặc biệt”, của đế quốc Mỹ; Bí thư Khu Trọng điểm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ”; Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1972 - 1973, chống “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ - ngụy, phụ trách nổi dậy trong Bộ chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn, thực hiện Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giành đại thắng; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh những năm tháng đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất và trong thời điểm bước ngoặt, hình thành đường lối đổi mới của Đảng ta.

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc ta kéo dài 30 năm, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã kiên cường bám trụ, lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam, phong trào cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, vươn lên trên sự khốc liệt của chiến tranh, đánh bại các chiến lược chiến tranh, đánh bại những âm mưu thâm độc, xảo quyệt, những thủ đoạn tàn bạo nhất của kẻ thù để đi đến thắng lợi cuối cùng. Những cống hiến của đồng chí gắn liền mỗi bước ngoặt của cuộc chiến tranh với những chỉ đạo sâu sát, phù hợp thực tiễn, dẫn đến những chuyển biến tích cực trên cả 3 vùng chiến lược rừng núi, nông thôn và đô thị; trên cả 3 mũi chính trị, quân sự, binh vận; góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, hai lần trên cương vị Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn những thí điểm về đổi mới cách làm có hiệu quả, rút ra những bài học kinh nghiệm để lãnh đạo thành phố tiến lên, vượt qua gian nan, thử thách của những năm đầu giải phóng, trong thời kỳ đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội; từ thực tiễn sinh động của thành phố, đồng chí đã góp phần tích cực tạo nên những tiền đề quan trọng cho việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng ta. 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới. Với tầm tư duy chiến lược nhạy bén, vận dụng lý luận vào thực tiễn một cách nhuần nhuyễn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nêu ra và kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc - đổi mới nhưng luôn luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng vững vàng, chủ động, sáng tạo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng.

Với phong cách giản dị, chân thành, đồng chí luôn gần gũi nhân dân, tôn trọng nhân dân, hết lòng quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn trăn trở - làm ăn sao cho công cuộc cải tạo, xây dựng TP Hồ Chí Minh theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa mà vừa tôn trọng được quy luật phát triển của một vùng đã tiếp cận với kinh tế thị trường, đã đạt tới nền sản xuất hàng hóa từ nhiều năm trước. 

Tư duy mới của đồng chí Nguyễn Văn Linh xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, thấu hiểu và nói rõ sự thật, đặc biệt là những thiếu sót, khuyết điểm; nhận ra những đòi hỏi khách quan của thực tiễn để đổi mới tư duy, đề ra "Những việc cần làm ngay" phù hợp với quy luật, để có thể giải quyết được tình trạng khủng hoảng, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đưa cách mạng vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục tiến lên trong thời điểm có những biến động to lớn trên thế giới. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những người có công lao to lớn, góp phần hoạch định và chịu trách nhiệm cao nhất trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta; lãnh đạo công cuộc đổi mới ngày càng đi đến thắng lợi.

Cuộc đời cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh là một tấm gương sáng để cho mỗi cán bộ, đảng viên noi theo. Đồng chí đã để lại những bài học sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, trong công tác dân vận, công tác mặt trận, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đó cũng chính là tư duy đổi mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe nhân dân và thống nhất thực hiện, để làm sáng tỏ, tìm ra chủ trương, cách làm, bước đi, tổ chức thực hiện phù hợp nhất và góp phần xây dựng những quan điểm, đường lối của Đảng, mà quan trọng nhất là nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ta, vấn đề quan trọng hàng đầu, quyết định thành công sự nghiệp đổi mới.
TTTL
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định sáng tạo
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định sáng tạo

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân; đồng thời là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản có đạo đức trong sáng giản dị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN