Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang

Trong hai ngày 18 - 19/5, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã diễn ra tại thành phố Bắc Giang. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao, chúc mừng, biểu dương những kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể đóng góp ngày càng thiết thực hơn vào sự phát triển của đất nước.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm 2014 và những năm tiếp theo, bên cạnh thời cơ và thuận lợi cơ bản, đất nước ta và tỉnh Bắc Giang còn phải phấn đấu để vượt qua nhiều thách thức, khó khăn. Hiến pháp sửa đổi năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiến định rõ hơn, đầy đủ hơn vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cùng Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đã được Bộ Chính trị ban hành từ tháng 12/2013... Đây là những căn cứ hết sức quan trọng cho việc nâng cao vị trí, nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: thực tiễn đất nước hiện nay đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc các cấp phải vươn lên về nhiều mặt. Đại hội Mặt trận các cấp và tiến tới là Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là thời điểm, là cơ hội quan trọng để chúng ta đề ra những giải pháp đổi mới quan trọng về nội dung, phương thức hoạt động, củng cố tổ chức hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tại Đại hội lần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang trong quá trình thảo luận và triển khai chương trình hành động trong Đại hội cần tập trung vào một số nội dung đổi mới: Phát huy cao độ vai trò đóng góp của các tổ chức thành viên; xây dựng báo cáo về tình hình nhân dân và tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp 3 tháng một lần; Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đặc biệt quan tâm phổ biến những mô hình tốt và hiệu quả của các tổ chức thành viên để giúp nhau giảm nghèo bền vững và sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn; đẩy mạnh việc phổ biến và nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản, có quy chế hoạt động đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; có phương thức đặc thù để phát huy đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh nhà; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang tiếp tục có kế hoạch phát huy 3 hệ thống truyền thông theo yêu cầu của Mặt trận; triển khai quyết liệt việc giám sát, phản biện xã hội một cách có kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để đảm bảo đạt hiệu quả cao; Mặt trận cần đổi mới công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng; ưu tiên hàng đầu chăm lo cho hoạt động của tổ chức và cán bộ mặt trận ở phường, xã, khu dân cư.

 

Đại hội đã nhất trí thông qua một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Theo đó, phấn đấu có từ 90% trở lên Mặt trận Tổ quốc cơ sở, Ban công tác Mặt trận khu dân cư và 70% Ban thanh tra nhân dân hoạt động khá trở lên. Hàng năm, 100% Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch, nội dung giám sát và phản biện xã hội. 100% cán bộ Mặt trận đăng ký học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và có sáng kiến hưởng ứng "Sáng kiến, cách làm hay trong công tác Mặt trận". Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Bắc Giang thường xuyên nắm tình hình nhân dân; tăng cường công tác thông tin về cơ sở. Hằng năm, tỉnh phấn đấu có từ 60% khu dân cư trở lên đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa; trên 83% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 80% khu dân cư có mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" gắn với thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững...

 

Năm năm qua (từ 2009 - 2014), tỉnh Bắc Giang đã "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ các cấp, xây dựng Bắc Giang giàu đẹp, văn minh".

 

Tại đại hội lần này, đã hiệp thương cử 86 vị là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa XIII nhiệm kỳ 2014 - 2019; hiệp thương cử 9 vị vào Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XIII. Ông Ngô Sách Thực được cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang.

 


Việt Hùng

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản