Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm lực lượng vũ trang Quân khu 1

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chào mừng 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017) và 70 năm chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, sáng 18/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã về thăm và làm việc với lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quân khu 1 đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chủ tịch nước.

Quân khu 1 thành lập ngày 16/10/1945, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn với 59 huyện, thị xã, thành phố, 1083 xã, phường, thị trấn, dân số gần 6 triệu người thuộc 25 dân tộc. Địa bàn Quân khu 1 có hai tỉnh giáp biên với Trung Quốc là Cao Bằng và Lạng Sơn, với đường biên giới dài hơn 564 km, 1.108 cột mốc, 27 đồn biên phòng, 7 cửa khẩu quốc gia và quốc tế.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu 1 thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, tập trung xây dựng cả thế trận và tiềm lực quốc phòng, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã giành được trong suốt chặng đường 73 năm qua. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân khu 1 nói riêng đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, Việt Bắc luôn là “phên dậu”, cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, Việt Bắc - Quân khu 1 đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là căn cứ địa cách mạng; Việt Bắc cũng là nơi ra đời các đội Cứu quốc quân 1, Cứu quốc quân 2, Cứu quốc quân 3 và Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; nơi khởi nguồn của những quyết định lịch sử trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945.

Từ sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, Việt Bắc - Quân khu 1 đã trở thành “Cái nôi của cách mạng”, là “Thủ đô kháng chiến” trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập nhiều chiến công hiển hách, trong đó có chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947 lịch sử, góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, đồng bào các dân tộc trên địa bàn bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng và Bác Hồ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Bắc giữ vai trò là “cảng nổi” - nơi tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế cho Việt Nam. Hàng chục vạn thanh niên con em đồng bào các dân tộc đã hăng hái lên đường dũng cảm chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường, góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần xương máu trên chiến trường, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi thăm Quân khu 1. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phân tích bối cảnh Quân khu 1 là địa bàn có 25 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều, kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đứng trước nhiệm vụ này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải luôn chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn. Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các cấp, ngành đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải tập trung xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là “thế trận lòng dân”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở; chú trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ chỉ huy, tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy; quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên có đủ số lượng, chất lượng, sẵn sàng động viên, tăng cường lực lượng khi cần thiết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 1 chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, coi đây là công việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ toàn Quân khu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, cùng với bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải quan tâm phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo...; đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân vô cùng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nói riêng; mong muốn và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng đồng bào các dân tộc Việt Bắc tiếp tục phát huy truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thử thách, giành được những chiến công, thành tích to lớn hơn nữa để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tỉnh ủy Thái Nguyên; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Thanh niên xung phong Đại đội 915 (phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, thành phố Thái Nguyên là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái có nhiệm vụ chính là đảm bảo thông suốt tuyến đường, vận tải hàng hóa, khắc phục hậu quả tàn phá của bom Mỹ. Trong cuộc tập kích bằng không quân của đế quốc Mỹ vào đêm 24/12/1972, 60 đội viên Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái đã hy sinh anh dũng tại mảnh đất thiêng liêng này khi đang làm nhiệm vụ.

Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc Đội 91 Bắc Thái là địa chỉ giáo dục cách mạng cho thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến thăm này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quân khu 1 đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm lực lượng vũ trang Quân khu 1. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm lực lượng vũ trang Quân khu 1. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 bức tranh "Bác đang cùng chúng cháu hành quân". Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Đức Dũng (TTXVN)
 • Chủ tịch nước: Triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp trên từng lĩnh vực

  Chủ tịch nước: Triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp trên từng lĩnh vực

  Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ Tư. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp.

 • Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 Luật

  Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 Luật

  Sáng 14/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố 6 Luật.

 • Chủ tịch nước thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Biên phòng

  Chủ tịch nước thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Biên phòng

  Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017), sáng 13/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 • Chủ tịch nước: Cán bộ càng cao càng phải gương mẫu

  Chủ tịch nước: Cán bộ càng cao càng phải gương mẫu

  Ngày 1/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh (Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đơn vị 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri Quận 1, Quận 3, Quận 4 thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và tiếp thu, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản