Quán triệt Quy định 144-QĐ/TW:

Cán bộ, đảng viên cần đổi mới tư duy để phù hợp với tình hình mới

Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, đông đảo cán bộ, đảng viên đã tham gia hội nghị và bày tỏ nhiều ý kiến thiết thực.

Cụ thể hóa trong xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng

Dự trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) Nguyễn Văn An cho rằng, những nội dung về giáo dục đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được quy định trong hàng loạt văn bản của Đảng, nhưng để kịp thời cập nhật, bổ sung theo hướng giúp cán bộ, đảng viên dễ đọc, dễ hiểu và dễ thực hiện thì việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là rất phù hợp và cần thiết.

Quy định 144-QĐ/TW chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng, cụ thể hóa nhiệm vụ về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Đại hội XIII của Đảng đề ra. Trong đó, giá trị cốt lõi xuất phát từ kết quả vận dụng những giá trị bền vững, đi trước thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, để xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới. Đó là chuẩn mực tôn trọng nhân dân được cụ thể hóa thành Điểm 2 Điều 1 và điểm đáng chú ý chính là: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh”.

Điều 2 Điểm 3 đã cụ thể hóa “sáng tạo” theo tinh thần cán bộ “6 dám” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu thời gian gần đây: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân”; muốn đổi mới, sáng tạo thì chắc chắn cán bộ, đảng viên rất cần có bản lĩnh. Đây là chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; là hệ quả tổng hợp của các chuẩn mực khác trong Quy định 144.

Về nội dung “Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín” tại Điều 3 "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc Nguyễn Văn An cho rằng, ngoài việc hiểu "từ chức" do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng, "từ chức" còn được hiểu vì có người khác tài năng hơn mình.

Ông Nguyễn Văn An tâm huyết nhất Điều 6 về: “Tổ chức thực hiện”. Ông cho rằng, chính quá trình thực hiện những quy định khắt khe, bắt buộc đó sẽ dần tạo nên thói quen tự giác cho cán bộ, đảng viên thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, các nội dung tiêu chí phấn đấu của cá nhân được xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và phải phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, điều kiện công tác của từng nhóm đối tượng. Cấp ủy, tổ chức Đảng phải thẩm định kết quả tự đánh giá và thông qua bản tự đăng ký phấn đấu về chuẩn mực đạo đức của từng người để làm căn cứ theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra việc thực hiện Quy định 144 trong giai đoạn hiện nay.

Soi rọi ý thức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Thành Lập chia sẻ ý kiến về Quy định 144-QĐ/TW. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Tiến sỹ Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố cho rằng, Quy định 144 là văn bản thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công tác xây dựng đạo đức cách mạng của đảng viên, cán bộ trong thời kỳ mới; khẳng định quyết tâm của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; soi rọi ý thức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi đảng viên, cán bộ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong cương vị công tác của mình.

Theo Tiến sỹ Huỳnh Thành Lập, Quy định 144 đã làm rõ và sâu sắc thêm tư tưởng Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên. Tâm đắc với những nội dung của Quy định 144, ông chia sẻ, bên cạnh những nội dung mang tính nguyên tắc đã được Đảng kiên định gìn giữ nhiều năm qua, Quy định đã đưa ra những nội dung mới cụ thể, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn. Đó là: “Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi” ; “Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ khả năng, uy tín”; “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân” và “Kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy, hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm”…

Quy định 144 đã hệ thống hóa toàn bộ quan điểm của Đảng về công tác xây dựng đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên; làm nền tảng để cán bộ, đảng viên rèn luyện và cũng là căn cứ, thước đo đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của họ trong thực tế; đồng thời thể hiện tính nhân văn, đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, Tiến sỹ Huỳnh Thành Lập nêu rõ: Quy định 144 rất cần được triển khai, quán triệt rộng rãi trong từng chi bộ, từng đảng viên và tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị vừa triển khai, cùng hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân tăng cường tác kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện Quy định 144 nghiêm túc, thống nhất, đúng nội dung, mục đích và yêu cầu của Đảng.

Thúc đẩy cán bộ đổi mới tư duy

Chú thích ảnh
Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Theo Bí thư Huyện ủy Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) Tô Văn Hùng, liên hệ thực tiễn tại địa phương cho thấy quá trình xây dựng và phát triển huyện thời gian qua đã đạt được nhiều thành quả to lớn về mọi mặt văn hóa, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tuy nhiên, ở địa phương vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề vướng mắc và khó khăn, nhất là trong quản lý và khai thác đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường...

Do đó, bên cạnh quyết tâm tạo lập một hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả với các giải pháp cải cách hành chính, chuyển đổi số, Hòa Vang cần một đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn sâu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với những khó khăn, áp lực công việc ngày càng nhiều, càng khó. Ông Tô Văn Hùng cho rằng, cán bộ cần đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò của mình trước những yêu cầu mới của thực tiễn phát triển, thay đổi phương thức làm việc đảm bảo khoa học, năng động và sáng tạo hơn.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cũng nêu rõ, nếu các cán bộ, đảng viên vẫn quen làm việc theo kiểu "từ từ, đụng đâu làm đó", làm theo lối mòn, không chịu đổi mới thì nhất định sẽ bị tụt hậu, thậm chí sẽ bị loại bỏ khỏi guồng máy đang chuyển mình mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cần được chú trọng để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hay xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện vượt thẩm quyền, không phù hợp với quy định pháp luật, không vì lợi ích chung... Công tác tuyên dương, khen thưởng cần được chú trọng, kịp thời nhằm nhân rộng những mô hình, cách làm hay và hiệu quả.

Tạo thuận lợi cho Đảng ủy cơ sở lựa chọn nhân sự

Chú thích ảnh
Ông Tăng Giang Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, tham dự Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Ông Tăng Giang Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) cho biết, việc Trung ương ban hành Quy định 144 với 5 nội dung quy định về tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong giai đoạn mới rất cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác Đảng ở địa phương. Đối với Đảng ủy cấp cơ sở, đây là nền tảng để làm chuẩn mực đánh giá cán bộ, công chức cũng như đảng viên ở địa phương được sát sao, đúng với năng lực thực tế trong thời gian tới.

Lấy ví dụ về Điều 3 của Quy định 144 nói về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", ông Tăng Giang Sơn cho rằng, cán bộ, đảng viên trước hết phải giữ bản thân trong sạch, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, phản bác cái xấu để bảo vệ Đảng. Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm của mình, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong vận động người thân, gia đình nêu gương trước, không để người thân lợi dụng ảnh hưởng của mình để trục lợi trong quá trình thi hành công vụ.

Theo ông Tăng Giang Sơn, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ, Quận ủy Bình Thủy, Đảng ủy phường Trà Nóc thường xuyên triển khai các nội dung có liên quan như Quy định 144. Cụ thể như: Trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; quy định về những điều đảng viên không được làm gắn với vai trò, trách nhiệm của đảng viên. Đối với cán bộ, công chức, phường đã quán triệt quy định về tinh thần, trách nhiệm trong công tác cũng như nêu gương trong phục vụ nhân dân. Các vấn đề này cũng gắn với một số nội dung trong Quy định 144.

Sau Hội nghị triển khai Quy định 144 và Chỉ thị số 35, Đảng ủy phường sẽ tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, chi bộ trực thuộc. Qua đó, định hướng cho các cấp ủy, chi bộ chuẩn bị cho Đại hội cấp dưới cơ sở. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ của phường đã được Quận ủy phê duyệt, địa phương sẽ xây dựng đề án nhân sự theo Chỉ thị số 35 về độ tuổi, cơ cấu, đảm bảo lựa chọn ra những người đủ tiêu chuẩn cho nhiệm kỳ mới.

Ông cũng cho hay, Quy định 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị là tiền đề, cơ sở để Đảng bộ phường làm căn cứ đề nghị quận Bình Thủy xem xét, cho ý kiến nhân sự cho nhiệm kỳ tới, đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng theo quy định. Quy định này đã cụ thể hóa tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, công chức, đảng viên, tạo điều kiện cho Đảng ủy lựa chọn nhân sự, giúp việc phân công, nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với thực tế. Qua đó, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn cho Đại hội sắp tới.

Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ về điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW khi tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố. Ảnh: TTXVN phát

Tiến sỹ Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng chia sẻ, Hội nghị hôm nay đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến triển khai quy định chuẩn mực đạo đức của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay; xây dựng nền tảng đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một trong những vấn đề cốt lõi để xây dựng và phát huy văn hóa con người Việt Nam trong phát triển bền vững đất nước. Cùng với đó, việc triển khai Chỉ thị 35-CT/TW là rất quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 14 của Đảng.

Theo Tiến sỹ Trần Thị Hoàng Mai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Các thế hệ đảng viên đã cùng nhau rèn luyện, trao truyền đạo đức cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, hết lòng vì dân, vì nước; tự mình thì cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đảng được nhân dân tin yêu là do có đội ngũ đảng viên có những phẩm chất đạo đức tốt đẹp đó. Do vậy, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 144-QĐ/TW chính là để mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cũng là để giữ gìn niềm tin của nhân dân vào Đảng. Đây là nhân tố để Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ngay sau Hội nghị quán triệt, mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Văn hóa và Thể thao, huấn luyện viên, vận động viên, giới văn nghệ sĩ của thành phố Cảng... sẽ ra sức đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, ngành tập trung tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBNS thành phố các chủ trương, cơ chế, chính sách thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa thành phố đến năm 2025, đề xuất mục tiêu nhiệm vụ đến năm 2030. Toàn Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng sẽ cụ thể hóa Quy định 144-QĐ/TW để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nhóm PV TTXVN
Quy định 144-QĐ/TW: Đảng viên phải gương mẫu để nhân dân noi theo
Quy định 144-QĐ/TW: Đảng viên phải gương mẫu để nhân dân noi theo

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại Gia Lai rất quan tâm, ủng hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN