Quy định 144-QĐ/TW: Nền tảng giúp cán bộ đối mặt với thử thách

Cán bộ, đảng viên tại tỉnh Hòa Bình phấn khởi, đồng lòng quyết tâm thực hiện nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Việc ban hành Quy định số 144 là cấp thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Bí thư Huyện ủy Cao Phong (Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Quy định 144 phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

Bí thư Huyện ủy Cao Phong Bùi Thị Kim Tuyến nêu rõ, Quy định 144 có 5 chuẩn mực quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, từ cán bộ cấp chiến lược, cấp cao đến cán bộ cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc; đồng thời là căn cứ để đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên; là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ các chức vụ tự soi, tự sửa, tự rèn mình. Đây cũng là cơ sở để các cấp ủy Đảng rèn luyện, lựa chọn, bổ sung những cán bộ, đảng viên có đức, có tài để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình cho biết, bên cạnh việc quán triệt, tuyên truyền, các cấp ủy cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với thực tiễn; có phân nhóm đối tượng, xác định rõ các nhóm giải pháp theo từng vấn đề được nêu trong Quy định theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để cán bộ, đảng viên cam kết và tự giác làm theo. Quy định này được thực hiện liên tục, thường xuyên, lâu dài. Vì vậy hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức Đảng nên lựa chọn, xác định những nội dung trong Quy định mang tính đột phá, nhằm làm chuyển biến thực chất việc rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) Phạm Thị Nam cho biết, việc triển khai Quy định 144 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Đồng Tiến; đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ từ phường tới các tổ dân phố, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức phường và đội ngũ Bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận… Ở khu dân cư, lực lượng cán bộ gần dân, sát dân nhất phải tự rèn luyện và thực hiện tốt các chuẩn mực theo Quy định số 144.

Quy định 144 của Bộ Chính trị đã đưa ra những chuẩn mực và trách nhiệm cao đối với đảng viên, cán bộ; trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự giác và tự rèn luyện để trở thành những người có đầy đủ phẩm chất đạo đức, đóng góp vào sự phát triển của bản thân, gia đình và tổ chức Đảng. Theo đó, đảng viên, cán bộ phải tự giác, tự quản và tự rèn luyện tuân thủ nguyên tắc và quy định của Đảng, cũng như pháp luật của Nhà nước. Đảng viên, cán bộ cần đặt ra mục tiêu phát triển bản thân, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và ý thức đạo đức; từ đó đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả hơn vào công việc và cuộc sống. 

Quy định 144 gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân

Quy định 144 có nhiều nội dung quan trọng; trong đó nói về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Đây là những quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình và tổ chức Đảng; là những chuẩn mực đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập đến trong các bài nói, bài viết của mình.

Chú thích ảnh
Phóng viên TTXVN phỏng vấn đồng chí Hà Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình Hà Thị Thanh Hải cho biết, ngoài việc làm rõ hơn các khái niệm "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", Quy định số 144 đã đưa ra những yêu cầu, quy định cụ thể, phù hợp với giai đoạn hiện nay để có thể nhận diện, giám sát cán bộ, đảng viên trong đời sống, việc làm. Triển khai Quy định, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện bằng được phương châm "gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân", lời nói phải đi đôi với việc làm. Mọi việc phải xuất phát từ lợi ích chung, đảm bảo đúng quy định, trên tinh thần công tâm, khách quan. Việc gì có lợi cho dân, cho nước, cho tổ chức, cơ quan, đơn vị thì nhất quyết làm, việc gì có hại thì hết sức tránh.

Bí thư Huyện ủy Cao Phong Bùi Thị Kim Tuyến cũng cho rằng, Quy định 144 đã chỉ ra “Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; trong đó nêu rõ “luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ quan, tổ chức và trong nhân dân, trước hết là ở chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác, khu dân cư”. Điều 4 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, cả trong nội bộ Đảng với nhân dân, mọi sự chia rẽ, mâu thuẫn hoặc xung đột nội bộ đều cần được khắc phục và giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả. Việc thống nhất hành động giữa các cấp, ngành, địa phương là cần thiết để Đảng hoạt động hiệu quả và phản ánh được ý chí của Đảng trong hành động cụ thể. Sự đoàn kết, thống nhất còn là nền tảng để Đảng phát triển bền vững và đối mặt với những thách thức, biến động của xã hội ngày nay.

Theo bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình, để thực hiện Quy định số 144 sâu rộng, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm quán triệt sâu rộng để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung Quy định; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy định trên các loại hình báo chí của địa phương, các trang, nhóm mạng xã hội của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp triển khai Quy định với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của các cấp ủy trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là trên các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước đối với việc tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cán bộ chủ chốt. Cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng gắn với kết hợp phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức, quy định nêu gương; lấy kết quả thực hiện làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hiện nay có rất nhiều yếu tố của nền kinh tế thị trường, đời sống xã hội tác động tiêu cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên như: Tình trạng quan liêu, xa dân, sợ trách nhiệm... Từ đó, đòi hỏi cần phải có một quy định chặt chẽ làm công cụ, thước đo về các tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa; đồng thời để tổ chức, nhân dân có thể giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên... Trong các điều của Quy định số 144 đã thể hiện đầy đủ yêu cầu tối thượng đối với mỗi cán bộ, đảng viên; đó là lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân lên trên hết, trước hết. Đây là cái gốc của mọi việc, bởi chỉ khi người cán bộ đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết thì trong mọi việc làm, quyết định sẽ đảm bảo công tâm, khách quan và tạo được lòng tin của mọi người.

Thanh Hải - Trọng Đạt (TTXVN)
Quy định 144-QĐ/TW: Cơ sở để lựa chọn cán bộ có tâm, xứng tầm
Quy định 144-QĐ/TW: Cơ sở để lựa chọn cán bộ có tâm, xứng tầm

Cán bộ, đảng viên ở Trà Vinh bày tỏ sự đồng tình cao với Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và cho rằng, Quy định được ban hành rất kịp thời, cần thiết trong giai đoạn hiện nay; nhất là trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN