Các ứng cử viên được cử tri tín nhiệm, đánh giá cao

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 diễn ra ngày 16/4, các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Đắk Lắk đã thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thống nhất thông qua danh sách những người đang công tác tại Nam Định ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và kết quả lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã biểu quyết, thống nhất lập danh sách 11 người đang công tác tại địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cơ cấu: nữ đạt 81,82%; nam 18,18%; người ngoài Đảng 27,27%; người trẻ tuổi 54,55%; người tái cử 9,1%. Như vậy, tính cả 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tỉnh Nam Định có 14 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu thảo luận, biểu quyết, thống nhất lập danh sách 104 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, nữ đạt 50,97%; nam 49,03%; người ngoài Đảng 15,38%; người trẻ tuổi 41,34%; người tái cử 29,08.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Đoàn Văn Hùng cho biết, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều nhận được đánh giá, nhận xét, tín nhiệm cao của lãnh đạo đơn vị công tác và cử tri nơi cư trú; có đầy đủ khả năng, điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội và HĐND tỉnh.

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nam Định được bầu 8 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Căn cứ Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 61 người.

Tại 10 huyện, thành phố của tỉnh sẽ thành lập 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

* Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Hà Nam đã thống nhất danh sách giới thiệu 8 người của địa phương đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, cùng với 2 người do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại Hà Nam. Theo đó, cử tri sẽ lựa chọn bầu ra 6 đại biểu Quốc hội, bảo đảm cơ cấu nữ đạt 50%; người ngoài đảng 25%; người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 50%.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Hội nghị thống nhất danh sách giới thiệu 84 người ra ứng cử để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ cấu, thành phần người ứng cử gồm, nữ đạt 48,8%; người ngoài Đảng 10,7%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 34,5%; trong đó tái ứng cử là 33,3%.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đề nghị, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử, để cử tri tham gia tích cực vào việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ đi bầu cao. Cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác bầu cử, tiếp tục quan tâm công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình và trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm.

Tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất lập danh sách 11 người của địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 125 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 75 đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định.

Chú thích ảnh
Đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tỉnh Đắk Lắk có 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 138 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tính đến ngày 9/4, các đơn vị, địa phương đã tổ chức 12 hội nghị nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét cho 12 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, với 1.034 cử tri tham dự; tổ chức 138 hội nghị nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét cho 138 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa X, với 11.917 cử tri tham dự. Kết quả, những người được giới thiệu ứng cử đều được cử tri tín nhiệm, đánh giá cao về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, sự liên hệ mật thiết với nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ hoàn chỉnh các hồ sơ, bàn giao biên bản, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa X cho Ủy ban Bầu cử tỉnh theo quy định; đồng thời tổ chức gặp mặt các ứng cử viên, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, tiến hành vận động bầu cử.

Văn Đạt - Thanh Tuấn - Anh Dũng (TTXVN)
Hà Nội thống nhất cao danh sách chính thức 36 người ứng cử đại biểu Quốc hội
Hà Nội thống nhất cao danh sách chính thức 36 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN