Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 1

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 năm 2017.

Theo kế hoạch, năm 2017 sẽ mở 5 khóa bồi dưỡng, mỗi khóa 70 đồng chí tại Học viện Quốc phòng. Đối tượng được bồi dưỡng là đối tượng 1 chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Các cơ quan, tổ chức, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chỉ tiêu từng khóa, cử đủ số lượng được giao trong kế hoạch. Những đồng chí vắng mặt phải tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh các khóa tiếp theo.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; là cơ sở để tổ chức thực hiện tốt việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014.

Đối tượng 1, gồm: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các bộ, ban, ngành Trung ương. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng quyết định thành lập và các tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt khác. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên (trừ các chức danh tại điểm 1, 2, 3 mục này).

TTXVN/Tin Tức
Bồi dưỡng giảng viên nguồn về quản lý và phát triển đô thị
Bồi dưỡng giảng viên nguồn về quản lý và phát triển đô thị

Mới đây, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tổ chức hội thảo “Công tác tổ chức bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961” đóng góp ý kiến cho công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho đội ngũ giảng viên nguồn của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN