Bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Theo tổng hợp nhanh, năm 2014, cả nước kết nạp 160 nghìn đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên trên 4,4 triệu đồng chí.

Nhiều cấp ủy địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng, Bến Tre… đã chú ý tạo nguồn, phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên, trí thức, nữ, công nhân lao động..., góp phần nâng cao chất lượng và trẻ hoá đội ngũ đảng viên; đồng thời, đẩy mạnh phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.       
 
* Đẩy mạnh cuộc vận động đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên   

Theo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu các cán bộ có chất lượng, trưởng thành qua thực tiễn cơ sở để bổ sung cho cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục được duy trì.

Lễ tuyên dương các đảng viên trẻ tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN


Trung ương Đoàn đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp đảng tăng qua từng năm. Năm 2014, cả nước đã có 238.457 đoàn viên ưu tú được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 134.756 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.       
         
Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, kết nạp học sinh, sinh viên vào Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu luôn được Thành đoàn và Hội Sinh viên thành phố chú trọng phối hợp tổ chức thực hiện. Qua phong trào thi đua học tập, các phong trào tình nguyện, các nhóm sinh hoạt chính trị tại nhà trường, các nhà trường đã tạo được nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Năm 2014, Đoàn Thanh niên các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giới thiệu gần 3.700 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng và 1.576 học sinh, sinh viên trẻ được kết nạp vào Đảng.      
 
Sau khi kết nạp, các đảng viên trẻ đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong học tập và công tác. Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng là cơ hội để các học sinh, sinh viên cống hiến, khẳng định ý thức chính trị và năng lực chuyên môn của mình, tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ cho đất nước. Công tác xây dựng Đảng của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.       
 
* Chú trọng phát triển đảng viên tại vùng khó khăn   

Công tác phát triển đảng viên trên địa bàn khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên đã đạt những kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng tăng cường tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới đã được quan tâm, chú trọng tuyên tuyền phát triển đảng viên mới trong đối tượng quần chúng có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng như già làng, trưởng bản, người dân tộc thiểu số.   

Các tỉnh Tây Nguyên đã làm tốt công tác phát triển đảng ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện mục tiêu đến năm 2015 tất cả các thôn, buôn, bon, làng ở Tây Nguyên đều có đảng viên, tổ chức đảng, cấp ủy các cấp ở các tỉnh Tây Nguyên đã làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong đội ngũ cốt cán ở thôn, buôn, bon, làng, nhất là những quần chúng ưu tú người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên...       
 
Đối với những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy cơ sở chú trọng nâng dần tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ, để từng bước cơ cấu vào bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu của tổ chức đảng, của chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng các hình thức trên, năm 2014, các tỉnh Tây Nguyên đã kết nạp trên 11.450 đảng viên, vượt 12% so với chỉ tiêu đề ra. Đến nay, toàn vùng Tây Nguyên có 189.205 đảng viên, trong đó có 34.159 đảng viên dân tộc thiểu số.       
 
Tại Tây Bắc, một số cấp ủy, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo hoặc có nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo khắc phục trình trạng thôn, bản chưa có tổ chức cơ sở Đảng, chưa có đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên đã được quan tâm chú ý hơn. Nhờ vậy, đội ngũ cấp ủy và cán bộ, đảng viên ở cơ sở được tăng cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu từng bước hợp lý hơn.   

* Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng       
 
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, ĐắkLắk, Cần Thơ, Hậu Giang,... đã kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Thực tế cho thấy, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng là một chủ trương đúng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.       
 
Việc thực hiện thí điểm chủ trương trên tại Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều doanh nghiệp tư nhân khi mới thành lập chưa có tổ chức đảng hoặc chỉ có một vài đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú, đến nay, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã có chi bộ. Nhiều đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt của doanh nghiệp như Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị.

Công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân bắt đầu có nền nếp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng được quy chế, xác định rõ mối quan hệ, lề lối làm việc giữa tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị, bảo đảm sinh hoạt có chất lượng. Tính đến tháng 12/2014, Hà Nội đã kết nạp được 16 quần chúng là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.       
 
Việc thực hiện chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc phát triển đảng. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thành phần kinh tế tư nhân. Những chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp vào Đảng gương mẫu thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện, nhân đạo ở địa phương và nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Những chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp vào đảng trực tiếp điều hành, lãnh đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả, đời sống, việc làm của người lao động ổn định. Hầu hết số doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp được kết nạp Đảng hoạt động có hiệu quả, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Việc trả lương, phân phối lợi nhuận cho người lao động, cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. Người lao động trong doanh nghiệp được ký kết lao động và thỏa ước lao động trên cơ sở đảm bảo đầy đủ quyền, lợi ích theo quy định của pháp luật như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi khác.
 

Hương Thủy (TTXVN)


Khoa học, dân chủ, đạo đức - Ba điều cần thiết đối với Đảng cầm quyền- Bài 2
Khoa học, dân chủ, đạo đức - Ba điều cần thiết đối với Đảng cầm quyền- Bài 2

Nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn và sáng tạo, phản ánh đúng yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với xu thế, trào lưu chung của thế giới trong chặng đường 30 năm đổi mới vừa qua, Đảng và nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN