Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý chất thải phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Một buổi thu gom rác thải F0 điều trị tại nhà từ 13h đếm 18h các ngày trong tuần. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Để đảm bảo công tác quản lý chất thải trong các cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung theo yêu cầu.

Đối với Sở Y tế, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện công tác quản lý chất thải y tế theo đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các văn bản khác có liên quan; tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất thải y tế.

Sở Y tế các địa phương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trưởng, các sở, ngành liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt các quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế, nước thải y tế trên địa bàn; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế, việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các đơn vị báo cáo về thực trạng công trình, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý và việc giám sát hiệu quả thiết bị xử lý chất thải rắn y tế (lò đốt chất thải rắn y tế, thiết bị hấp/vi sóng xử lý chất thải y tế lây nhiễm); kết quả quan trắc nước thải y tế theo quy định; tình hình quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Thông tư số 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và các văn bản có liên quan; tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông cho nhân viên y tế, người làm công tác quản lý chất thải y tế và các đối tượng khác tại đơn vị.

Các đơn vị báo cáo về thực trạng công trình, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải y tế và việc giám sát hiệu quả thiết bị xử lý chất thải rắn y tế (lò đốt chất thải rắn y tế, thiết bị hấp/vi sóng xử lý chất thải y tế lây nhiễm) tại đơn vị; kết quả quan trắc nước thải y tế theo quy định; tình hình quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 14/5/2022.

TTXVN/Báo Tin tức
Rà soát hướng dẫn, hỗ trợ người dân phân loại chất thải y tế từ F0 điều trị tại nhà
Rà soát hướng dẫn, hỗ trợ người dân phân loại chất thải y tế từ F0 điều trị tại nhà

Sáng 26/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh về giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN