Vừa nghỉ việc do chấm dứt hợp động lao động, thì có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN không?

Bạn đọc hỏi: Tôi mới nghỉ việc tại doanh nghiệp từ tháng 8 và đang bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vậy tôi có được hỗ trợ từ Quỹ BHTN không và làm như thế nào để được lĩnh?

Chú thích ảnh
Người lao động đến làm thủ tục tại cơ quan BHXH địa phương. Ảnh: TTXVN

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Tại Quyết định 28/2021, Điều 1 quy định đối tượng và thời gian để tính mức hỗ trợ từ Quỹ BHTN như sau:

Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau: Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

BHXH sẽ không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Do bạn đã nghỉ việc tại doanh nghiệp, nên bạn đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi bạn có nhu cầu nhận hỗ trợ, để nộp đơn đề nghị theo Mẫu số 04 kèm theo Quyết định 28/2021. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Bảo hiểm xã hội sẽ tra cứu trên hệ thống dữ liệu, nếu đúng bạn đang bảo lưu BHTN thì BHXH sẽ thông báo với bạn. Trường hợp không được chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bạn có thể kiểm tra mức được hưởng dựa trên thời gian bạn đã tham gia BHTN. 

XM/Báo Tin tức
Trình tự, thủ tục thực hiện nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Trình tự, thủ tục thực hiện nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Bạn đọc hỏi: Tôi đang làm việc tại doanh nghiệp và được biết Nhà nước đang triển khai hỗ trợ người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Vậy tôi cần làm thủ tục gì để nhận được hỗ trợ?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN