Viên chức đơn vị sự nghiệp có được giảm đóng vào Quỹ tai nạn lao động?

Bạn đọc hỏi: Tôi là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước thuộc một Sở của tỉnh. Tiền lương của tôi được hưởng qua kinh phí cấp từ Sở Tài chính. Tôi và những người trong đơn có được giảm đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không?

Chú thích ảnh
Giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến BHXH.

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tại Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định đối tượng hỗ trợ như sau: Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN theo quy định của pháp luật về BHXH và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Do đó, bạn là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước nên không thuộc đối tượng hỗ trợ giảm đóng vào Quỹ BHTNLĐ-BNN.

XM/Báo Tin tức
Hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 2,12 triệu lao động khó khăn với số tiền gần 3.290 tỷ đồng
Hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 2,12 triệu lao động khó khăn với số tiền gần 3.290 tỷ đồng

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), các Bộ, ngành và địa phương đang tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; ban hành kế hoạch, quyết định và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Đến nay, nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động được khoảng 2,12 triệu người với số tiền gần 3.290 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN