Phải có sổ BHXH mới được nhận trợ cấp một lần

Ban đọc hỏi: Tôi làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có thời hạn và đóng BHXH. Nay tôi chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng đóng BHXH nhưng công ty không trả sổ BHXH. Tôi phải làm gì để được nhận trợ cấp BHXH một lần?

Chú thích ảnh
Lao động đến nhận BHXH một lần tại BHXH Bình Dương.

Về vấn đề này, tại khoản 2, Điều 18, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định quyền của người lao động "Được cấp và quản lý sổ BHXH".

Tại khoản 5, Điều 21, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 3, Điều 47, Bộ luật Lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Tại Điều 109, Luật BHXH quy định về hồ sơ hưởng BHXH một lần gồm có sổ BHXH.

Vì vậy, để nhận được trợ cấp BHXH một lần thì phải có sổ BHXH. Trường hợp của bạn chưa nhận được sổ BHXH từ đơn vị sử dụng lao động, đề nghị liên hệ với đơn vị cũ để yêu cầu đơn vị làm thủ tục xác nhận quá trình đóng BHXH và trả sổ BHXH cho bà. Trong trường hợp đơn vị cố tình không trả sổ BHXH cho bà, bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Ban giám đốc công ty hoặc thông qua tổ chức Công đoàn tại công ty để khiếu nại về việc không trả sổ BHXH cho bạn.

Nếu không được thì bạn có thể gửi đơn đến Thanh tra lao động thuộc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nơi công ty bạn có trụ sở để cơ quan này giải quyết buộc công ty trả lại sổ BHXH cho bạn.

XM/Báo Tin tức
Đã cài và điền thông tin trên ứng dụng VssID, vậy làm gì để có thể sử dụng được?
Đã cài và điền thông tin trên ứng dụng VssID, vậy làm gì để có thể sử dụng được?

Ban đọc hỏi: Tôi đã cài ứng dụng VssID – bảo hiểm xã hội số và hoàn thành việc kê khai vào tờ khai đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng đến nay tôi chưa nhận được thông tin về tài khoản để sử dụng, vậy tôi phải làm tiếp thao tác gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN