Cách tính lương hưu theo thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc trong cơ quan Nhà nước từ năm 2000, đến đầu năm nay, tôi ra làm tại doanh nghiệp. Vậy lương hưu của tôi sẽ tính như thế nào khi đến tuổi nghỉ hưu?

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ, quy định:

Khi tính mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần của người lao động vừa có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tính bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó:

1. Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều này căn cứ vào thời điểm bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chú thích ảnh
Người lao động kiểm tra thông tin về quá trình đóng BHXH. Ảnh: XC

Cụ thể: Bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bắt đầu tham gia Bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

2. Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Do đó, bạn căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với chế độ tiền lương mà từng người lao động đã hưởng trong cả quá trình làm việc, thời điểm người lao động bắt đầu làm việc và đóng Bảo hiểm xã hội để xác định việc tính mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội.

HL/Báo Tin tức
Lương hưu của lao động nam thấp hơn nữ khi giảm năm đóng bảo hiểm xã hội
Lương hưu của lao động nam thấp hơn nữ khi giảm năm đóng bảo hiểm xã hội

Cùng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội như nhau, song tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam và nữ có sự chênh lệch khi giảm năm đóng xuống 15 năm. Lao động nữ đóng 15 năm vẫn hưởng 45%, trong khi với nam chỉ còn 33,75%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN