BHXH Việt Nam tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 2165/CT-BHXH về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), công tác phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành BHXH Việt Nam.

Chấp hành kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Theo đó, để tạo chuyển biến trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 trong nước và thế giới còn có những diễn biến rất phức tạp, khó lường; nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu người đứng đầu (bao gồm cả cấp phó của người đứng đầu) các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, nhất là Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH cấp tỉnh), Giám đốc BHXH cấp huyện tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền, thực hiện cải cách TTHC, nâng cao tinh thần phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của BHXH Hà Nội.

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH cấp tỉnh, Giám đốc BHXH cấp huyện tập trung chỉ đạo công bố, cập nhật và công khai TTHC đảm bảo đúng quy định, kịp thời, đầy đủ, chính xác, thống nhất, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Tiếp nhận, xử lý kịp thời và trả lời đầy đủ phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

BHXH các địa phương nêu cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, không để cơ quan, đơn vị xảy ra tình trạng gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả của công chức, viên chức (CCVC), người lao động (NLĐ) thuộc quyền quản lý.

Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tại cơ quan, đơn vị phụ trách; giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng, quá hạn; chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện hiệu quả mục tiêu “kép” trong trong bối cảnh dịch COVID-19

Đối với việc triển khai các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm vừa thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị vừa phải bảo đảm việc phòng, ngừa dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH cấp tỉnh, Giám đốc BHXH cấp huyện phải chủ động xây dựng kịch bản, phương án điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta coi trọng, đặt lên hàng đầu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, toàn ngành BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… góp phần xây dựng hình ảnh Ngành hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của tổ chức và cá nhân, đặc biệt là việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi của NLĐ và doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID -19.

XM/Báo Tin tức
Lao động tự do tại Hà Nội được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần
Lao động tự do tại Hà Nội được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN