Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch đã có hiệu lực

Từ ngày 7/5/2019, Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã có hiệu lực.

Nghị định nêu rõ, thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng không quá 30 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, trong đó, thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng.

Chú thích ảnh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo tham vấn về dự thảo (lần 5) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Ảnh Quốc Việt/TTXVN.

Thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt. Theo Nghị định, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch được xây dựng theo kiến trúc một cổng thông tin điện tử kết nối giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh trên môi trường mạng, phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; phục vụ công tác lập quy hoạch, lấy ý kiến về quy hoạch, công bố, cung cấp thông tin về quy hoạch; giám sát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch.

Các thông tin, cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch là thông tin, cơ sở dữ liệu được số hóa, liên kết, tích hợp với nhau, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và được thẩm định theo quy định của pháp luật.

Quy mô tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện; sử dụng hệ thống quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 cho tất cả các loại thông tin, cơ sở dữ liệu bản đồ. Thông tin, cơ sở dữ liệu được thu thập để xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch gồm:  

Cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đã được phê duyệt và được lưu trữ theo quy định tại Điều 44 của Luật Quy hoạch... Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên. Thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch khác.

Nghị định nêu rõ, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch thuộc phạm vi quản lý vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên môi trường mạng trong thời hạn 10 ngày kể từ khi quy hoạch được phê duyệt. Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên môi trường mạng theo các kỳ thống kê, kiểm kê hoặc sau khi kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố.

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung tại các Điều 15 (nhiệm vụ lập quy hoạch), Điều 17 (tổ chức tư vấn lập quy hoạch), Điều 19 (lấy ý kiến về quy hoạch), Điều 22 (nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia), Điều 23 (nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia), Điều 24 (nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia), Điều 25 (nội dung quy hoạch ngành quốc gia), Điều 26 (nội dung quy hoạch vùng), Điều 27 (nội dung quy hoạch tỉnh), Điều 30 (Hội đồng thẩm định quy hoạch), Điều 40 (hình thức công bố quy hoạch), Điều 41 (hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch) và Điều 49 (trách nhiệm đánh giá thực hiện quy hoạch) của Luật Quy hoạch.
V.T/báo Tin tức
Thường trực Chính phủ họp xem xét việc triển khai Luật Quy hoạch
Thường trực Chính phủ họp xem xét việc triển khai Luật Quy hoạch

Sáng 11/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá thực hiện Luật Quy hoạch để xem xét, giải quyết một số khó khăn trong việc triển khai đạo luật quan trọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN