Điểm lại những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016

Rất nhiều chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016.

Cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Nghị địnhsố 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ ban hành ngày 02/12/2016.


Nghị định này quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nướchỗ trợđầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp (dự án nhóm C quy mô nhỏ).


 Quy chế hoạt động thông tin cơ sở


Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.


Quy chế này quy định nội dung hoạt động thông tin cơ sở, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện hoạt động thông tin cơ sở.


Sửa đổi Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội


Ngày 14/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 53/2016/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ.


Theo đó, Khu kinh tế Nhơn Hội có tổng diện tích khoảng 14.308 ha. Phạm vi ranh giới gồm: Ranh giới phần diện tích khu kinh tế hiện hữu được xác định tại Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và ranh giới phần diện tích bổ sung là 2.308 ha (quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex-Bình Định) được xác định theo địa giới hành chính thuộc xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.


Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã


Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.


Theo đó, cấp tỉnh có 20 nhóm chỉ tiêu gồm: 1- đất đai, dân số; 2- lao động, việc làm và bình đẳng giới; 3- doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; 4- đầu tư và xây dựng; 5- tài khoản quốc gia; 6- tài chính công; 7- bảo hiểm; 8- nông, lâm nghiệp và thủy sản; 9- công nghiệp; 10- thương mại, dịch vụ; 11- giá cả; 12- giao thông vận tải; 13- công nghệ thông tin và truyền thông; 14- khoa học và công nghệ; 15- giáo dục; 16- y tế và chăm sóc sức khỏe; 17- văn hóa, thể thao và du lịch; 18- mức sống dân cư; 19- trật tự, an toàn xã hội và tư pháp; 20- bảo vệ môi trường.


Cấp huyện có 3 nhóm chỉ tiêu gồm: 1- đất đai, dân số và bình đẳng giới; 2- kinh tế; 3- xã hội, môi trường.


Cấp xã cũng có 3 nhóm chỉ tiêu gồm: 1- đất đai và dân số; 2- kinh tế; 3- xã hội, môi trường.


Bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết

Ngày 17/12/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.


Trong Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm tăng giá để thu lợi bất chính...


Ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung


Tháng 12/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 2176/CĐ-TTg ngày 07/12/2016 và Công điện số 2263/CĐ-TTg ngày 15/12/2016 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.


 Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2017


Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 2239/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội xuân 2017.


Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới tại Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016.


Đề án trên được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2025 với mục tiêu đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn và với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


Bảo tồn, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê


Ngày 5/12/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2351/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.


Nhiệm vụ quy hoạch chủ yếu là đánh giá môi trường tự nhiên và xã hội; các yếu tố kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng về cơ sở kỹ thuật của khu vực quy hoạch, bao gồm: Khảo sát, đo vẽ và đánh giá hiện trạng quy hoạch, kiến trúc, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực quy hoạch; đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dân số, lao động và thực trạng hoạt động du lịch; thực trạng quản lý bảo tồn di tích và đầu tư xây dựng trong khu vực di tích.


Tu bổ, phục hồi khu di tích Tân Trào gắn với phát triển du lịch


Thủ tướng Chính phủ phê duyệtQuy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 06/12/2016.


Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của các di tích hiện còn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trong vùng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang và vùng phụ cận;kết nối các điểm tham quan di tích lịch sử - văn hóa, danh lamthắng cảnh để xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái của vùng trung du và miền núi phía Bắc...


Kiểm soát hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu


Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2419/QĐ-TTg phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.


Mục tiêu đến hết năm 2017, 100% cơ sở nuôi, thu mua, chế biến tôm tại địa bàn 4 tỉnh trọng điểm: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm. Đến hết năm 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu tại các tỉnh trọng điểm và trên phạm vi cả nước.


Tăng cường cơ sở vật chất cho cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” tại Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16/12/2016.


Đề án xác định đến năm 2020 sẽ phát triển được từ 3 đến 4 cơ sở giáo dục; đến năm 2025, thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào sản xuất…


 Điều chỉnh quy hoạch chung TP Thái Nguyên


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Theo định hướng, thành phố Thái Nguyên sẽ phát triển hai bên bờ sông Cầu, theo mô hình đô thị sinh thái, đa trung tâm gắn với việc hình thành các khu chức năng.


Sưu tầm di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số


Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016.


Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2020 là 70% cán bộ của các bảo tàng, ban quản lý di tích, cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp.

- Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình trong xây dựng

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016.

Việc áp dụng BIM hướng tới mục tiêu thực hiện tiết kiệm ít nhất 30% về chi phí quy đổi tổng hợp từ các chủ thể có liên quan thực hiện áp dụng BIM, tăng cường tính minh bạch và thuận lợi trong quản lý, kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình…


Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp


Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 2502/QĐ-TTg điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.


Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị đạt 100%, với tiêu chuẩn cấp nước bình quân đạt 120 lít/người/ngày đêm, chất lượng nước đạt quy chuẩn quy định; các khu công nghiệp được cấp nước đầy đủ theo yêu cầu áp lực và lưu lượng.


 Phương thức giao dịch điện tử trong Bảo hiểm xã hội

Ngày 24/12/2016, Chính phủ ban hành Nghịđịnh số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.


Theo quy định, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua Tổ chứcI-VAN theo quy định.


Nâng cao hiệu quả công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung


Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 27/12/2016 về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.


Trong Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các cấp rà soát, đánh giá việc thực hiện giao công trình nước sạch nông thôn tập trung, cơ chế hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn theo quy định…

Tin tức

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản