Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2018/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam, nhằm phục vụ cho việc tàu thuyền đi qua không gây hại, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố tuyến hàng hải, phân luồng giao thông và tàu thuyền tham gia giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam, gồm: xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan; hợp tác quốc tế, tham gia các điều ước quốc tế liên quan; tổ chức lập, công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ môi trường biển, quốc phòng, an ninh; kiểm tra, giám sát các hoạt động trên tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam; thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quản lý nhà nước về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc tàu thuyền đi qua không gây hại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải. Các bộ, ngành và UBND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về tuyến hàng hải, phân luồng giao thông và hoạt động của tàu thuyền trong lãnh hải Việt Nam. Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về công bố, quản lý tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2018, thay thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức
Học giả Mỹ, Singapore lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam
Học giả Mỹ, Singapore lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam

Ông Andrew Billo, học giả chuyên nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á thuộc Hiệp hội châu Á có trụ sở tại New York, khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 vào Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN