Tăng cường giải quyết vướng mắc trong quản lý, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Triển khai công tác từ nay đến cuối năm 2022 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân yêu cầu Tổng cục tăng cường hỗ trợ các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, khẩn trương hoàn thiện: các văn bản quy phạm pháp luật trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc phạm vi quản lý nhà nước; hồ sơ hai nhiệm vụ lập quy hoạch trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ...

Đặc biệt, Tổng cục cần tổ chức tốt các đoàn công tác, thanh tra, kiểm tra, làm việc trực tiếp để xử lý các kiến nghị của địa phương; tăng cường trao đổi thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo (công tác cấp phép nhận chìm và giao khu vực biển; cấp phép cho việc nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; công tác khảo sát, cấp phép đo đạc, khảo sát điện gió).

Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường có các công văn góp ý dự thảo chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên - Huế; danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Cà Mau. Tổng cục cũng đã triển khai hướng dẫn và phối hợp với các địa phương trong công tác giao khu vực biển; công tác quy hoạch biển; quản lý tài nguyên hải đảo; cấp giấy phép nhận chìm ở biển, kiểm soát môi trường biển, đảo… 

Các nội dung hướng dẫn, phối hợp phần nào đã giải quyết những mâu thuẫn, xung đột hoặc nguy cơ mâu thuẫn, xung đột về lợi ích trong khai thác, sử dụng tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Từ nay đến cuối năm 2022, Tổng cục tiếp tục tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; tập trung thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Hoàng Nam (TTXVN)
Khẩn trương lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia
Khẩn trương lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Tại Công văn số 4739/VPCP-NN ngày 28/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập và trình Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ đề ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN