TP Hồ Chí Minh chấn chỉnh việc quản lý về giá bất động sản

Ngày 21/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình ký văn bản số 1634/UBND-ĐT chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện tăng cường chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn.