Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng tỷ lệ bao nhiêu vào quỹ BHXH?

Bạn đọc hỏi: Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không? Nếu đóng thì tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm (%) tiền lương?

Chú thích ảnh
Chuyên gia Hàn Quốc tham gia tuyển dụng lao động tại Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây: Ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. Trong đó, các chế độ BHXH như hưu trí và tử tuất sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, các chế độ BHXH ngắn hạn như thai sản, ốm đau và tai nạn lao động sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2018.

Về mức đóng và phương thức đóng của người lao động, từ ngày ngày 1/1/2022, đối tượng điều chỉnh của Nghị định sẽ đóng hàng tháng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối tượng áp dụng là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Về tỷ lệ đóng, người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1/1/2022.

Trường hợp người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Còn với người lao động, từ ngày ngày 1/1/2022, đối tượng điều chỉnh của Nghị định sẽ đóng hàng tháng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

 

XC/Báo Tin tức
Những trường hợp được tính là tham gia BHYT 5 năm liên tục
Những trường hợp được tính là tham gia BHYT 5 năm liên tục

Bạn đọc hỏi: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) từ sang năm sẽ bao gồm thông tin như thế nào? Những trường nào vẫn được tính quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN