Chấn chỉnh việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHXH cho người lao động

Theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vừa qua, một số cơ sở y tế (bao gồm cả bệnh viện dã chiến) đã cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh, chưa đúng theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Chú thích ảnh
Người lao động nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại cơ quan BHXH tỉnh Hải Dương. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trường đại học; giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng y tế các bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh (bao gồm cả bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19) thực hiện việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Trong một lần khám người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT nêu trên do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác mà bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận thì Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Ban Chính sách xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) phối hợp chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng các quy định của pháp luật.

Vân Phương (TTXVN)
Bảo hiểm xã hội đã từng bước trở thành trụ cột của lưới an sinh xã hội
Bảo hiểm xã hội đã từng bước trở thành trụ cột của lưới an sinh xã hội

“Tin tưởng rằng sau kỳ họp này, chúng ta sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong triển khai, phát triển các chính sách bảo hiểm xã hội. Một trong những trụ cột quan trọng nhất của chính sách an sinh xã hội”. Đây là ý kiến tiếp thu giải trình của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung trong phiên thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN