Bế mạc Kỳ họp thứ 14 HĐNTP Hà Nội: Không để tái chất vấn ở kỳ họp sau

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương tích cực, với nhiều nội dung quan trọng, Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI kết thúc thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội cho biết, với tinh thần tiếp tục đổi mới, kỳ họp diễn ra thực chất, hiệu quả; chương trình kỳ họp được sắp xếp, bố trí chặt chẽ, khoa học, dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn nhiều vấn đề quan trọng của thành phố.

Sau chất vấn, tái chất vấn: Phải đôn đốc đến cùng, đến khi có kết quả

HĐND TP đã thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề: Tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND TP đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của TP.

Đáng chú ý, HĐND đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu UBND TP và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với HĐND TP; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi, căn cơ, lâu dài, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn.

Chú thích ảnh
Sau 4 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thành công tốt đẹp; hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra, 35 nghị quyết được thông qua với tỷ lệ thống nhất cao.

Ngay khi kết thúc phiên chất vấn, tái chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định: “Những nội dung đã tái chất vấn nhiều kỳ vẫn còn chậm, không để đến kỳ sau phải tái chất vấn. Đây là nội dung quan trọng để tăng cường kỷ luật, kỷ cương của UBND TP Hà Nội, hiệu quả giám sát của HĐND TP với phương châm “phải đôn đốc đến cùng, đến khi có kết quả”.

Về công tác nhân sự, HĐND TP thực hiện việc kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND đối với ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố. HĐND TP tin tưởng và mong muốn đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp trong sự phát triển của Thủ đô.

Bên cạnh đó, kỳ họp này đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí giữ chức vụ do HĐND TP bầu theo quy định. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch.

Số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 35 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao. Đây cũng là kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, HĐND TP đã biểu quyết thông qua nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với 24 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; hoàn thiện Luật Thủ đô sửa đổi và tổ chức, triển khai ngay sau khi được Quốc hội thông qua...

Chú thích ảnh
Đây cũng là kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay.

Các Nghị quyết chuyên đề quan trọng được thông qua tại kỳ họp này có thể kể đến: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; Đề án xây dựng nông thôn mới; tổng biên chế hành chính sự nghiệp; sáp nhập thôn, tổ dân phố; danh mục thu hồi đất; hệ số điều chỉnh giá đất; danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, ngay sau kỳ họp này, HĐND TP đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực. Đồng thời, đề nghị UBND TP tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp vào các nội dung của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội và các báo cáo quan trọng khác để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Luật Thủ đô sửa đổi sẽ mang tầm nhìn sâu rộng hơn, xa hơn cho Hà Nội

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 vừa qua đã được Hà Nội chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng; Hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp TP Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, trình Quốc hội sửa đổi Luật Thủ đô.

Việc xây dựng, trình Quốc hội sửa đổi Luật Thủ đô với tinh thần thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển Thủ đô, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đủ tầm, đủ mạnh, vừa tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển xứng tầm với vai trò, vị thế là Thủ đô của cả nước. Công tác này cũng thể hiện các quy định về phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cao hơn, nặng nề hơn, với tầm nhìn sâu rộng hơn, xa hơn cho Hà Nội và các cơ quan trong việc thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân, đưa thủ đô của đất nước ta phát triển lên một tầm cao mới, thúc đẩy sự phát triển của cả nước với tinh thần Hà Nội của cả nước, cả nước vì Hà Nội và Hà Nội vì cả nước...

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý HĐND TP Hà Nội cần tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; dự báo sát với tình hình trong thời gian tới, để từ đó có các giải pháp thiết thực, kịp thời, khả thi khi thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của thành phố, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội ưu tiên đẩy nhanh các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội
Hà Nội ưu tiên đẩy nhanh các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội

Nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội và các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN