Người dân vẫn lơ là trong việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và khó lường, tuy nhiên tại nơi công cộng nhiều người dân vẫn lơ là, chủ quan không đeo khẩu trang.(đọc thêm)