8.261 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước đợt dịch thứ 4

Từ 27/4 đến 12h ngày 16/6/2021, Việt Nam đã ghi nhận 8.261 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước tại 40 tỉnh, thành phố. Việt Nam hiện đã có tổng số 11.480 ca mắc COVID-19 trong đó có 9.831 ca ghi nhận trong nước và 1.649 ca nhập cảnh.(đọc thêm)