Xây dựng Công đoàn Viên chức Việt Nam từng bước vững mạnh

Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Việc thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu đổi mới do Đảng khởi xướng, thể hiện ý nguyện của đông đảo công chức, viên chức trên cả nước, cũng như các cấp công đoàn cơ sở. Sự lớn mạnh của phong trào công nhân, viên chức, người lao động trong thời gian qua càng khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập, đổi mới toàn diện của đất nước.

Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Viên chức Việt Nam đang chỉ đạo trực tiếp 66 công đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương với hơn 82 ngàn đoàn viên; phối hợp với các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo 61 công đoàn viên chức tỉnh, thành phố với hơn 200 ngàn đoàn viên.

Cầu nối giữa Đảng, đoàn viên và người lao động

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá thời gian qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đất nước, tham gia hoạch định và tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại... Tổ chức Công đoàn viên chức Việt Nam đã thực sự là cầu nối giữa Đảng và đoàn viên, người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang trao tặng mái ấm Công đoàn cho ông Nguyễn Tuấn Hải - Công đoàn cơ sở xã Đông Thạnh, huyện An Minh (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, thời kỳ hội nhập đang đặt ra những yêu cầu mới đối với Công đoàn Viên chức Việt Nam. Thời gian tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thường xuyên và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đặc biệt phát huy vai trò của cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong hệ thống chính trị, của từng tổ chức Công đoàn; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng, với phương châm hướng hoạt động Công đoàn về cơ sở, Công đoàn viên chức các cấp đã tập trung đổi mới phương pháp, nội dung với các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ, đoàn viên, từ đó nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò, chức năng và từng bước khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn.

Trước tình hình mới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn chuyên trách phải có bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm. Vì vậy, Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Tiên phong trong công tác tuyên truyền

 

Chú thích ảnh
Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Xuân Thảo, tại thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Đinh Đăng Quang đánh giá cao vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong công tác tuyên truyền, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn TTXVN khẳng định, tuyên truyền giáo dục là một trong các chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức lao động, đoàn viên Công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong từng thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ nhận thức đúng thì hành động thực hiện của mỗi cá nhân mới đúng, mới có thể vượt qua được những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam Dương Hồng Hải cho rằng, những năm qua, công đoàn viên chức Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm hơn đến đời sống của người lao động, các đối tượng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những hoạt động quan trọng mà tổ chức công đoàn làm rất tốt thời gian qua.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, để thực hiện tốt nội dung trên, kế hoạch thực hiện cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức; phải có sự vào cuộc, giám sát của các tổ chức thanh tra nhân dân các cấp để đảm bảo tính dân chủ, công khai...

Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, việc thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãng phí được Công đoàn quán triệt từ những việc nhỏ nhất như tiết kiệm điện, thiết bị văn phòng phẩm đến các hoạt động nghề nghiệp, tổ chức hội thảo, hội nghị...

Để việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất, mỗi đơn vị cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nhân rộng những điển hình này bởi theo lãnh đạo Công đoàn Cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam, một tấm gương cụ thể sẽ có ảnh hưởng rộng lớn hơn, sức lan tỏa hơn những lời hô hào.

Để hoạt động của tổ chức Công đoàn đem lại hiệu quả cao, lãnh đạo Công đoàn TTXVN cho rằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tăng cường công tác tập huấn đối với cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm Công đoàn ở các cơ quan, đơn vị; tổ chức thêm các hoạt động mang tính định hướng, trao đổi kinh nghiệm hay, giải pháp tốt trong công tác Công đoàn giữa các đơn vị trực thuộc Công đoàn cấp trên quản lý.

Chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động

Hiện Công đoàn Viên chức Việt Nam có 65 đơn vị trực thuộc (trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 40 công đoàn cơ sở) với gần 700 công đoàn cơ sở. Số lượng đoàn viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, từ 2,2 vạn đoàn viên lúc mới thành lập (1994) đến nay đã trên 3.000 công đoàn cơ sở và trên 24 vạn đoàn viên.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong xu thế hội nhập để phát triển, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên và các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

Chặng đường phía trước đang mở ra cho các cấp Công đoàn nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt là những thách thức khi nước ta hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới và khu vực, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về thị trường lao động, việc làm, thu nhập và vị thế của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

"Công đoàn Viên chức Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thiết thực hiệu quả hướng về cơ sở; xây dựng củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, đổi mới công tác cán bộ, cải cách hành chính trong tổ chức hoạt động công đoàn; thực hiện có hiệu quả việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ hài hòa trong mỗi cơ quan, đơn vị và tham gia hiệu quả công tác quản lý ở mỗi cơ quan, đơn vị", Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Đồng tình với việc cần thay đổi phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Thị Thuý Nhàn cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển nhanh chóng và có tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, lĩnh vực.

Chính vì vậy, tổ chức công đoàn ở mỗi cơ quan, đơn vị cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn vào cuộc để tổ chức các hoạt động giúp cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận gần hơn với công nghệ, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Kiểm toán Nhà nước, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tăng cường các hoạt động quan tâm chăm lo đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các bộ, ngành nhân các dịp lễ, Tết cổ truyền hoặc nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn nhằm thiết thực chăm lo, động viên đời sống tinh thần của cán bộ, đoàn viên Công đoàn; tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, đặc biệt là tập huấn chuyên đề, vì đây là lực lượng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp...

Đỗ Bình (TTXVN)

Việc làm

Người tốt - Việc tốt

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản