Thanh Hóa: Mương dẫn nước bốc cháy do sự cố tràn dầu của doanh nghiệp

Tối 17/12, theo phản ánh của người dân khu phố 5, phường Quảng Hưng, Th