Bắc Ninh: Công khai minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức

Ngày 12/5, tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bắc Ninh về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2013 và kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu trong năm 2014 các đơn vị phải tiến hoàn thành việc tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng kế hoạch. Hội đồng thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức của các sở, ngành, địa phương phải tổ chức, thi tuyển hoặc xét tuyển công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, rút kinh nghiệm từ việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục tại Yên Phong thời gian qua.

Theo đó, 11 cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã và đang triển khai việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển và thi tuyển. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện còn lại đang khẩn trương rà soát nhu cầu tuyển dụng và hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi Sở Nội vụ phê duyệt và đảm bảo hoàn thành việc tuyển dụng trong Qúy III/2014.

 

Đại diện các sở, ngành, địa phương đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thi tuyển định kỳ hàng năm; hướng dẫn việc xét tuyển viên chức đặc cách đối với người có thời gian công tác liên tục từ đủ 36 tháng trở lên; xử lý các trường hợp lao động hợp đồng không trúng tuyển; tổ chức thi tuyển công chức cấp xã...

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trong năm 2014 phải tiến hoàn thành việc tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng kế hoạch. Hội đồng thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức của các sở, ngành, địa phương phải tổ chức, thi tuyển hoặc xét tuyển công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.

 

Đối với việc tuyển dụng công chức, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm theo quy định, tránh để tồn đọng hợp đồng lao động nhiều năm chưa được tuyển dụng. Đồng thời hoàn thiện việc tuyển dụng công chức năm 2013 một cách chặt chẽ, đúng quy định. Việc thi tuyển công chức cấp xã sẽ được tiến hành ngay sau khi hoàn thành việc thi tuyển công chức cấp tỉnh.

 

Để chuẩn bị cho việc tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2014, các sở, ngành, địa phương khẩn trương tiến hành rà soát, phân loại số lượng hợp đồng lao động theo thời gian lao động, thành tích công tác, năng lực chuyên môn, để từ đó tham mưu xét tuyển đặc cách, hoặc cộng điểm ưu tiên khi được Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, xác định trách nhiệm của các cấp thẩm quyền trong việc ký hợp đồng không đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2014.

 

Qua việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại huyện Yên Phong, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm thống nhất phương án tuyển dụng phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của các ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển (không xét tuyển) viên chức ngành giáo dục các địa phương trong cùng một ngày, việc thi tuyển sẽ được tiến hành định kỳ hàng năm theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hoàn thiện nội dung này và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến trước khi quyết định.

 

Đối với một số nội dung phát sinh sau khi hoàn thành kế hoạch xét tuyển viên chức giáo dục của huyện Yên Phong, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Phong phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng văn bản báo cáo và xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy về việc tạm thời chưa chấm dứt hợp đồng lao động đối với các giáo viên không trúng tuyển trong đợt tuyển dụng viên chức năm 2013 đến hết năm học 2013-2014. Giao Sở Nội vụ hoàn thiện báo cáo và đề nghị Bộ Nội vụ sớm tổ chức họp báo để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan đến các cơ quan báo chí trung ương về việc xét tuyển viên chức giáo dục ở huyện Yên Phong nhằm ổn định tư tưởng và dư luận xã hội. Đồng thời, Bộ Nội vụ xem xét, có hướng dẫn bằng văn bản đối với việc xét tuyển đặc cách các trường hợp lao động hợp đồng có thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị từ đủ 36 tháng trở lên vào viên chức nhà nước để các tỉnh, thành phố trên toàn quốc có căn cứ thực hiện.

 

Thái Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN