100% người dân Hà Nội được dùng nước sạch vào 2020

Sau phiên thảo luận về các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đã nhất trí nâng chỉ tiêu từ 50% lên 100% dân số được dùng nước sạch đến năm 2020.

Đại diện UBND thành phố Hà Nội trình bày kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của TP Hà Nội

Sáng ngày 3/8, Kỳ họp thứ 2 khóa XV, HĐND thành phố Hà Nội đã đưa ra xem xét, thảo luận Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội.


Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 5 năm tới, những nhiệm vụ chủ yếu Hà Nội đặt ra gồm: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu; Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và nông thôn mới gắn với quản lý tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường; Đổi với căn bản, toàn diện giáo dục, phát triển KH&CN, văn hóa - xã hội; Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế.


“Phát triển đồng bộ và hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nâng thôn được xem là một trong những khâu cần đột phá”, ông Nguyễn Văn Tứ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết.


Theo ông Nguyễn Văn Tứ, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 được xác định ở mức từ 8,5 - 9%; GRDP bình quân/người vào khoảng 140 - 145 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế tới năm 2020: Dịch vụ 67 - 67,5%, công nghiệp - xây dựng 30 - 30,5%, nông nghiệp 2,5 - 3%; Vốn đầu tư xã hội nằm trong khoảng 2,5 - 2,6 triệu tỷ đồng; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 80%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 100%; Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 10 - 12m2/người...


Trong báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của thành phố đã bám sát những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản phát triển Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020. Riêng chỉ tiêu nước sạch nông thôn, chỉ tiêu 50% nước sạch cần xem xét lại cho phù hợp với nghị quyết Đảng bộ lần thứ 16 (2016 -2020). HĐND thành phố cũng đồng ý nâng chỉ tiêu sử dụng nước sạch cho toàn thành phố tới năm 2020 lên mức 100%. 


Với 92/92 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của TP Hà Nội.

XC
Khắc phục tình trạng thiếu nước sạch
Khắc phục tình trạng thiếu nước sạch

Tỉnh Nghệ An chủ trương lồng ghép, huy động nguồn vốn các chương trình, dự án, các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cấp nước sinh hoạt nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 có 60% dân số vùng nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN