Ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 8/2020

Trong tháng 8/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ quy định chống tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác; Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác.

Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Nghị định gồm 11 chương, 103 Điều hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cụ thể quy định chung về: Đấu thầu nội khối, đấu thầu quốc tế; nguyên tắc chung; tư cách hợp lệ của nhà thầu; bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của một Nước thành viên; thông tin về đấu thầu và trách nhiệm đăng tải thông tin; nội dung đăng tải thông tin về đấu thầu; ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu; bảo đảm dự thầu; thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu; chi phí trong lựa chọn nhà thầu; biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi; ưu đãi đối với hàng hóa, nhà thầu trong nước; ưu đãi đối với hàng hóa, nhà thầu nội khối khi đấu thầu quốc tế; lưu trữ hồ sơ; hủy thầu...

Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không. Nghị định được ban hành nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không.

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chú thích ảnh
Găng tay y tế kém chất lượng bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Nghị định gồm 4 chương, 91 Điều quy định chung về: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt; hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh; hành vi kinh doanh dịch vụ cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm; hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác; hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc lá; hành vi vi phạm về kinh doanh rượu, bia; hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng; hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại;...

Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế. Nghị định gồm 4 chương, 30 Điều quy định về kinh doanh hàng miễn thuế, cụ thể: Chính sách quản lý đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế; thủ tục, công tác giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Quyết định gồm 6 Điều quy định mức giảm tiền thuê đất; hồ sơ giảm tiền thuê đất; trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất.

TTXVN/Báo Tin tức
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1323/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN