Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 1919/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo thực hiện các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành, lưu ý một số nội dung quan trọng.

Chú thích ảnh
Thí sinh đến nhập học tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Thu Hoài/TTXVN

Bắt buộc nhập tất cả nguyện vọng xét tuyển của thí sinh trên hệ thống

Đối với thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án và quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo, thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo và bắt buộc phải nhập tất cả các nguyện vọng đăng ký trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện. 

Thời gian đăng ký và xử lý nguyện vọng từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7/2023. Thí sinh có quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. 

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm các thông tin: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường, Tên trường; Mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình; Tên nhóm ngành, ngành hoặc chương trình và căn cứ để xét tuyển đối với các nguyện vọng đã đăng kí phải phù hợp với yêu cầu, điều kiện của cơ sở đào tạo (Kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Kết quả học tập cấp Trung học Phổ thông, Kết quả kỳ thi độc lập, Kết quả đánh giá năng lực, Kết quả đánh giá tư duy, Kết quả khác...).

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo được xử lý trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển. 

Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống để được xét tuyển theo quy định. 

Từ ngày 31/7 đến 17 giờ ngày 6/8/2023, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên. 

Thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 5/7 đến 17 giờ ngày 15/8/2023, có thể xác nhận nhập học trên hệ thống. Những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được đăng ký nguyện vọng xét tuyển tiếp theo, trừ các trường hợp được Hiệu trưởng/Giám đốc cơ sở đào tạo cho phép không nhập học). Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển. Nếu trúng tuyển, thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

Tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 6/9/2023.

Từ ngày 7/9/2023 đến tháng 12/2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo. 

Các Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ thí sinh đăng ký nguyện vọng 

Các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh tại địa phương trước ngày 30/6/2023; đồng thời, chỉ đạo các trường Trung học Phổ thông là các điểm tiếp nhận sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông để thực hiện công việc theo Kế hoạch tuyển sinh chung, kiểm tra, chỉnh sửa sai sót (nếu có, thông báo cho thí sinh biết), xác nhận thông tin khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên từ ngày thí sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông đến 17 giờ ngày 6/8/2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai kết nối thông suốt và hoàn tất việc tích hợp chức năng khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống Quản lý Thi và Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Các điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh sẽ sử dụng chức năng này để tra cứu, khai thác thông tin này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đối chiếu, xác nhận cho thí sinh. Thí sinh không phải tự đi xin xác nhận (bản giấy) như mọi năm.

Trách nhiệm của cán bộ tại điểm tiếp nhận khi xác nhận thông tin khu vực, đối tượng ưu tiên của thí sinh phải bảo đảm tính trung thực, chính xác và thực hiện theo hướng dẫn. Thông tin về các khoảng thời gian thường trú của thí sinh sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, cập nhật và xác nhận kết quả học tập cấp Trung học Phổ thông trên Hệ thống 17 giờ ngày 20/6/2023.

Từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023, hướng dẫn, cấp tài khoản sử dụng cho thí sinh để thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập thông tin cá nhân của thí sinh tự do chưa thực hiện việc đăng ký trên hệ thống.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Trung học Phổ thông mở các phòng máy tính có nối mạng internet để thí sinh sử dụng thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Tổ chức hỗ trợ việc đăng ký nguyện vọng cho những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến (lưu ý chỉ hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển, tuyệt đối không giữ tài khoản, mật khẩu và không làm thay thí sinh).

Từ ngày 10/7 - 6/8/203, các Sở Giáo dục và Đào tạo cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác tuyển sinh để trực, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh.

Việt Hà (TTXVN)
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng, mầm non 2023
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng, mầm non 2023

Chiều 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng mầm non 2023, trong đó điều chỉnh thời gian đăng ký, xét tuyển, nhập học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN