TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

Nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (Luật Đất đai 2024) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các tòa chung cư cao tầng chạy dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Theo đó, kế hoạch xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024 trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, nâng cao nhận thức về Luật Đất đai 2024 và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong việc thi hành Luật Đất đai 2024 trên địa bàn thành phố.

Về phổ biến và tập huấn thi hành Luật Đất đai 2024, TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai cấp Thành phố; hội nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; hội nghị của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố nhằm quán triệt, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố; giới thiệu những điểm mới của Luật Đất đai 2024 trong quý II/2024.

Về tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2024 trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng, triển khai, biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Luật Đất đai 2024; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2024 trên địa bàn Thành phố…

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu theo các chuyên đề cụ thể của Luật Đất đai 2024 liên quan đến thống kê, kiểm kê đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tài chính về đất đai, giá đất; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và các chuyên đề khác (nếu có).

Thành phố cũng tiến hành xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024, gồm các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024 thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân Thành phố và UBND Thành phố.

Kế hoạch của UBND thành phố cũng xác định việc tổ chức rà soát, tập hợp, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đất đai theo thẩm quyền. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện rà soát, tập hợp, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND Thành phố; rà soát để trình HĐND, UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2024...

Anh Tuấn (TTXVN)
Thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Các tổ chức tín dụng
Thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Các tổ chức tín dụng

Ngày 27/5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN