Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012- 2015

Hỏi: Quy định mới về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn như thế nào?


Đặng Phúc Chu (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái)

Trả lời: Điều 2, Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, quy định như sau:


Thôn đặc biệt khó khăn là thôn có đủ 3 tiêu chí sau:


1. Có đủ 2 điều kiện sau:


+ Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% trở lên; trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên.
+ Có ít nhất 2 trong 3 yếu tố sau:
- Trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề.
- Trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh.
- Trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh.


2. Có ít nhất 2 trong 3 điều kiện:


+ Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất.
+ Trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu.
+ Có 1 trong 2 yếu tố:
- Chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản.
- Dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp.


3. Có đủ 2 điều kiện sau:


+ Chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới.
+ Có ít nhất 1 trong 3 yếu tố sau:
- Chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định.
- Trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt.
- Chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn.

 

Theo Ủy ban Dân tộc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN