Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng

Trích tham luận "Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Kh’mer” do đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, trình bày tại Đại hội XI trong phiên họp ngày 14/1.

“… Việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Kh’mer trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện sự vận dụng có hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp; thể hiện sự nỗ lực to lớn của nhân dân nói chung, đồng bào Kh’mer nói riêng. Đại bộ phận đồng bào, sư sãi Kh’mer trong tỉnh đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng CNXH.

Trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng sẽ phát huy mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm quán triệt tốt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) và Kết luận số 57-KL/TW, ngày 3/11/2009 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, nhất là trong sư sãi và đồng bào Kh’mer.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội, tạo sự khởi sắc trong vùng đồng bào dân tộc Kh’mer trên địa bàn tỉnh.


Đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.


Tiếp tục đầu tư tạo cơ hội cho nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất để tăng thu nhập. Tăng cường trang bị kiến thức cho các hộ Kh’mer nghèo biết lập kế hoạch sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm.


Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho vùng đồng bào Kh’mer; hỗ trợ vốn sản xuất; giải quyết nhà ở, đất ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề và đào tạo nghề cho đồng bào Kh’mer trong tỉnh.

- Tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào Khmer. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng của hệ thống trường dân tộc nội trú, trường dạy nghề; thực hiện tốt công tác cử tuyển và sử dụng sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường. Đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa.


Có kế hoạch bảo tồn, khai thác và phát huy vốn văn hóa dân tộc Khmer. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng hệ thống các thiết chế văn hóa, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động văn hóa -thông tin vùng đồng bào dân tộc. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer.

- Tập trung tuyên truyền về âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho quần chúng nhân dân; tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và trong vùng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.


Kịp thời đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại các âm mưu phá hoại, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các tổ chức phản động và các thế lực thù địch.

- Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng có đông đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt Đề án phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc Khmer.


Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.


Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của những người có uy tín, lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Để xây dựng và thực hiện tốt chính sách dân tộc vùng đồng bào Khmer trong giai đoạn mới, từ thực tế tình hình của địa phương, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng kiến nghị một số vấn đề:

Việc xây dựng chính sách dân tộc vùng đồng bào Khmer trong thời gian tới phải hướng vào sự phát triển toàn diện, song phải lấy phát triển nông nghiệp và thủy sản làm nền tảng, tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản, hàng hóa.

Đảng và Nhà nước cần có chính sách phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực cố gắng vươn lên của đồng bào Khmer. Tất cả các hệ thống chính sách chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi và chỉ khi đồng bào biết phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của mình, khắc phục những hạn chế, yếu kém của bản thân.


Để làm được điều này, trước hết chúng ta phải sớm tập trung xây dựng Đề án đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào giảm bớt các phong tục, tập quán lạc hậu, lãng phí thời gian, tiền bạc của đồng bào.

Bên cạnh các chính sách do Nhà nước đầu tư, cũng cần có chính sách huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc, thu hút lao động là người dân tộc, nhằm giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần ổn định đời sống cho đồng bào”.

loading...
loading...

Thời sự

Thế giới

Xã hội

Kinh tế

Pháp luật

Văn hoá

Giáo dục

Hồ sơ

Quân sự

Dân tộc - Miền núi

Video

Sức khỏe

Bạn đọc

Infographic

Thông tin - Quảng cáo

Biển đảo Việt Nam

Địa phương

Tra cứu dịch vụ

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản