Thông qua dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị quyết số 132/NQ-CP thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).

Ngày 31/7/2017 tại Nghị quyết số 67/NQ-CP Chính phủ đã thông qua nội dung dự thảo Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).

Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) được kí ngày 26/2/2009, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/3/2012 nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng một khu vực đầu tư tự do, mở cửa, minh bạch và hội nhập trong ASEAN để đạt được mục tiêu thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015.TTXVN/Báo Tin tức
Phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư Việt Nam- Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần
Phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư Việt Nam- Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN