Thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng

Chiều 26/1, Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, đồng thời là đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã giới thiệu về quá trình chuẩn bị các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội.

Thông báo về kết quả Đại hội, đồng chí nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, sự nghiệp đổi mới đất nước đã trải qua 25 năm; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện 20 năm. Đại hội XI của Đảng đã thành công, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng tiến độ, đúng quy chế.

Đại hội đã thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước ta: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị; Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, dân chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.


Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa lịch sử, định hướng, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng vững chắc để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

* Ngày 26/1, Đảng bộ các tỉnh Lào Cai, Bình Định, đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt ở địa phương.

Tại Lào Cai, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh những Văn kiện, Nghị quyết thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã thể hiện ý chí và nguyện vọng của dân tộc, đánh dấu bước trưởng thành mới về tư duy lý luận phù hợp với thực tiễn của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Đồng chí chỉ đạo, sau hội nghị, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phải có kế hoạch tổ chức tuyên truyền kết quả đại hội sâu rộng trong cán bộ và nhân dân, nhằm tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong xã hội.


Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI, các đảng bộ phải vận dụng xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế từng địa phương, đơn vị, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng ta vào cuộc sống...

Tại Bình Định, đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Uỷ viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh uỷ đã thông báo nhanh các nội dung cơ bản của quá trình diễn ra Đại hội, từ công tác chuẩn bị các Văn kiện, công tác nhân sự cũng như công tác phục vụ Đại hội đã góp phần quyết định sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI.


Sau hội nghị này, Tỉnh uỷ Bình Định chỉ đạo cho các cấp uỷ đảng, chính quyền đoàn thể các cấp sau khi có hướng dẫn của Trung ương sẽ tiến hành triển khai ,quán triệt và nhanh chóng đưa nghị quyết XI của Đảng, cũng như nghị quyết lần thứ XVIII tỉnh Đảng bộ và Nghị quyết các cấp sớm đi vào cuộc sống.

TTN

Thời sự

Xã hội

Kinh tế

Văn hoá

Thể thao

Hồ sơ

Khoa học công nghệ

Dân tộc - Miền núi

Video

Bạn đọc

Infographics

Ảnh

Biển đảo Việt Nam

Doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Emagazine

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản