Thị Mầu

Yếm đỏ buông lơi núng nính cửa chùa


Mắt lá liễu liếc đứt lời niệm Phật


Bóng nắng tưởng táo chua ai rắc


Lá khô dày nhắc chiếu trải ổ rơm.

 

Chân bước đi, lưng đã muốn nằm


Áo đang mặc, tay bao lần toan cởi


Thầy Tiểu ơi, Niết bàn xa vời vợi


Hạnh phúc gần, hạnh phúc ở em đây!

 

Từng tìm trong cõi tục chẳng gặp thầy


Thì lần đến cửa thiền, không thể khác


Má nóng bỏng, đôi môi cháy khát


Vất dùi mõ đi, nắm cổ tay em!

 

Đứng lên nào, gác mô Phật một bên


Lời kinh kệ sánh lời em sao được


Em đang ngã và em đang chết


Tránh em hoài, em biết vịn vào đâu?

 

Sân chùa quay, tán đại nghiêng chao


Chới với bàn tay, chới với lời liều lĩnh


Nếu chú Tiểu chẳng là Thị Kính


Người đời sao hiểu được Thị Mầu!

 

Vương Trọng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN