Lạng Sơn còn 908 thôn đặc biệt khó khăn

Căn cứ vào hồ sơ xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 của 11 huyện, thành phố tại tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg, ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng tư vấn tỉnh đã tiến hành rà soát, tổng hợp kết quả và đề nghị UBND tỉnh trình Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III. Theo đó, toàn tỉnh có 908 thôn đề nghị xét công nhận là đặc biệt khó khăn của 43 xã khu vực II và 101 xã khu vực III.


Triệu Thắng Khì

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN