Đăk Nông đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Đắk Nông tiếp tục tập trung mọi nguồn lực phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, thông qua các chương trình, chính sách như: Tín dụng đối với đồng bào, hỗ trợ lãi suất, chương trình 135, đào tạo giải quyết việc làm… Đặc biệt, tỉnh tiếp tục giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hoàn thành tốt các mục tiêu Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Gia Nghĩa hướng dẫn hộ nghèo xã Đăk Nia chăm sóc cây trồng.

Tỉnh Đắk Nông cũng sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là các công trình thiết yếu như điện, đường, trường, trạm gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới… Cùng với đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

Công nhân Điện lực Gia Lai thi công cấp điện các buôn tại huyện Chư Prông.

5 năm qua, từ các nguồn vốn khác nhau, tỉnh Đắk Nông đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều chương trình, chính sách như: Cấp đất sản xuất, đất ở, nhà ở, chương trình định canh định cư, ổn định dân di cư tự do, tín dụng, khám chữa bệnh… thực hiện có hiệu quả đã góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các công trình hạ tầng thiết yếu (điện, đường, trường, trạm, nước sạch…) đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn.

Xây dựng đường nông thôn ở Đắc Nông.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, các em học sinh dân tộc đều được đến trường, nhiều em sau khi tốt nghiệp trở thành cán bộ nguồn của địa phương. Công tác chăm sóc sức khỏe trong vùng đồng bào ngày càng được nâng cao về chất lượng, góp phần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu… Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng dân tộc thiểu số đã giảm đáng kể từ 26,8% (2011) xuống còn 19,26% (2015); an ninh chính trị, an ninh biên giới cơ bản ổn định.

Anh Dũng
Việt Nam coi xóa đói giảm nghèo là mục tiêu toàn cầu cao nhất
Việt Nam coi xóa đói giảm nghèo là mục tiêu toàn cầu cao nhất

Chiều 4/2, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của khóa họp thứ 54 của Uỷ ban Phát triển Xã hội, thuộc Hội đồng Kinh tế-Xã hội LHQ, trong đó nhấn mạnh việc xóa đói giảm nghèo tiếp tục là mục tiêu toàn cầu cao nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN