Công tác xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới

Ảnh: TTXVN

Trích tham luận “Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới", do đồng chí Lê Hồng Anh (ảnh bên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày tại Đại hội XI trong ngày 14/1.

“... Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X là: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta…”.

Để thực hiện mục tiêu trên, yêu cầu đặt ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, năng lực quản lí, điều hành của lãnh đạo các cấp trong Công an, nhất là chất lượng cấp ủy và tổ chức đảng các cấp phải ngang tầm nhiệm vụ, có đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.


Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện về mọi mặt; bám sát và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong thời kỳ hội nhập và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Nhiệm vụ cụ thể là:

1. Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong Công an trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh đấu tranh phê bình, tự phê bình, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc.

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ đội ngũ cán bộ, chủ động phòng ngừa, không để các thế lực thù địch tác động nhằm phi chính trị hóa lực lượng Công an nhân dân.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc”, “Phải dựa vào dân, không được xa rời dân, nếu không sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

3. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, gắn với kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các lực lượng trong Công an nhân dân, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp huyện, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục - đào tạo trong Công an nhân dân. Đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

4. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách cán bộ để thực sự trở thành nguồn lực, là đòn bẩy trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân như: chính sách về nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ; chính sách thu hút, sử dụng nhân tài vào làm việc trong lực lượng Công an nhân dân; chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia giỏi để họ yên tâm công tác, phát huy sáng tạo cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

5. Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao khả năng tham mưu hoạch định đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tập trung nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác Công an. Xây dựng cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

6. Tăng cường hợp tác với các cơ quan an ninh, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế để trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm... nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

7. Đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp hành động với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các bộ, ban, ngành trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

8. Tăng cường tiềm lực tài chính, hậu cần – kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp an ninh, có chính sách huy động và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến của thế giới và trong nước vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, diễn ra thường xuyên, liên tục trên các lĩnh vực, các địa bàn và là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Lực lượng Công an nhân dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra”.

Thời sự

Xã hội

Pháp luật

Thể thao

Hồ sơ

Quân sự

Dân tộc - Miền núi

Video

Sức khỏe

Doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Địa phương

Emagazine

Thông cáo báo chí

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản